Autor:
Marja-Liisa Plats

Tartu Ülikooli täiendusõppes osales möödunud aastal rekordarv õppijaid

Eelmisel aastal tegi Tartu Ülikooli täiendusõppes osalejate arv 28% suuruse hüppe. Peale aktiivse osaluse eelistavad õppijad ka pikemaid ja mahukamaid koolitusi. 

Image
Väärikate ülikooli loeng

2023. aastal korraldati Tartu Ülikoolis 1489 täiendusõppekursust, millel osales 58 722 täiendusõppijat. Neist lõviosa õppis täiendusõppeprogrammides ja 846 võttis tasemeõppeaineid. Seega võib öelda, et möödunud aastal oli Tartu Ülikoolis iga üliõpilase kohta peaaegu neli täiendusõppijat. Enim lisandus täiendusõppijaid veebikursustele, millel osalejate arv kasvas enam kui kolmandiku võrra.  

Täiendusõppijad eelistavad juba mitmendat aastat pikemaid, 27–80 akadeemilise tunni mahus koolitusi. Ülikoolis saab 2021/22. õppeaastast õppida mikrokraadiprogrammides, kus on võimalik omandada lisaeriala või -pädevus mõnes kitsamas tegevusvaldkonnas. Mikrokraadiprogrammide arvelt on märkimisväärselt kasvanud suuremahuliste (üle 240 akadeemilise tunni) täiendusõppeprogrammide osakaal.

Image
Elukestva õppe keskuse töötajad - Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk tunneb heameelt, et ülikool suudab lisaks tippteaduse tegemisele ja kõrghariduse pakkumisele olla ka Eesti suurim täiendusõppe korraldaja. „Täiendusõppijate arvu kasvamisest on olulisem, et eri sihtrühmadele on loodud järjepidevad, mitmekesised ja paindlikud õpivõimalused, mis arvestavad kiiresti muutuvat tööturgu ja ühiskonna vajadusi,“ rõhutas Valk.

2023. aastal võttis Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga e-kursusi ehk MOOC-e (Massive Open Online Course) kolmandiku võrra rohkem inimesi kui 2022. aastal. Mullu pakuti 26 MOOC-i, kus osales 11 526 õppijat. Riikliku koolitustellimuse raames said töötavad täiskasvanud tasuta täiendusõpet: projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ toel korraldati 22 kursust. Prii osavõtuga on ka eakamale elanikkonnale mõeldud väärikate ülikooli programm, mida pakuti üle Eesti 15 paigas.

Õppijad said oma teadmisi ja oskusi täiendada suve- ja talveülikoolis ning jätkati ka rahvusvahelise suveülikooli programmiga. Koolinoortele pakuti eksamiteks ettevalmistavaid ja õppimist toetavaid e-kursusi ning teaduskooli õpivõimalusi. Tellimuspõhiselt lõi ülikool 2023. aastal koolitusi nii ministeeriumidele, ametiasutustele, kohalikele omavalitsustele, tervishoiu- ja haridusasutustele kui ka eraettevõtetele.

Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Narva õpetajad pingutavad eestikeelsele õppele ülemineku õnnestumise nimel

Narva kolledž

Tartu Ülikool pakub Ida-Virumaal tasuta täienduskoolitusi nii eesti kui ka vene keeles

Kiviktaimla kursus - Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli suveülikool pakub juba veerand sajandit elukestvat õpet