Foto:
Aive Urberg

Tartu Ülikooli teaduskool tähistab konverentsiga Eesti olümpiaadide 70. aastapäeva

Alanud on registreerimine 24.–25. oktoobril Tartu Ülikooli raamatukogus toimuvale hariduskonverentsile „Talendid tuleviku teenistuses IV“, millega tähistatakse Eesti olümpiaadide 70. aastapäeva. Osalema on oodatud lapsevanemad, haridusjuhid ning üldharidus- ja huvikoolide õpetajad.

Tartu Ülikooli teaduskooli korraldatava konverentsi keskne teema on koostöö ja tugivõrgustikud kui edu võti andekate noorte arengu toetamisel. Muu hulgas käsitletakse nii Eesti kui ka rahvusvahelise taseme olümpiaadide arenguvõimalusi ja tutvustatakse õpilaste kaasamise parimaid võimalusi.

Aruteluringides räägivad silmapaistvaid tulemusi saavutanud endised ja praegused õpilased koos oma juhendajatega olümpiaadiliikumise vajalikkusest ning ka muredest. Muu hulgas võetakse tähelepanu alla see, kuidas noorena olümpiaadidel käimine tuleb kasuks hilisemates ettevõtmistes. Paljudest olümpiaadide vilistlastest on kasvanud Eesti teaduses ja inseneerias, majandus- ning ühiskonnaelus silmapaistvad isikud.

Sel aastal toimuv konverents on omasuguste seas neljas, varasemad korraldati aastatel 2004, 2009 ja 2014.

Konverents on igale huvilisele tasuta, kuid osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 17. oktoobril aadressil teaduskool.ut.ee/olympiaadid70. Samal lehel on võimalik tutvuda ka konverentsi kava ja lisamaterjalidega.

Eesti olümpiaadide 70. aastapäeva konverentsi „Talendid tuleviku teenistuses IV“ toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Tartu Ülikool.

#teadus #ühiskonnale
Helipult

Ühiskonnateaduste instituudis alustas uus taskuhääling "Dialoogia"

16.09.2022
#teadus #ühiskonnale
Tartu Ülikooli doktoritööde sari

Mohammad Mehedi Hasan kaitseb doktoritööd „Characterization of follicular fluid derived extracellular vesicles and their contribution to periconception environment”

16.09.2022
#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööde virn

Helen Semilarski kaitseb doktoritööd „Improving students’ self-efficacy towards acquiring disciplinary and interdisciplinary core ideas and 21st century skills for promoting meaningful science learning“

15.09.2022