Tartu Ülikooli teaduskooli uueks direktoriks valiti Ana Valdmann

Täna, 26. veebruaril valis Tartu Ülikooli senat teaduskooli uueks direktoriks ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusteadusliku hariduse keskuse teaduri Ana Valdmanni.

Direktoriks valitud Ana Valdmannil on pikaajaline kogemus andekate õpilaste ettevalmistamisel aineolümpiaadideks ja -võistlusteks. Ta on töötanud pedagoogina nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka kõrgkoolis ja oskab seetõttu näha teaduskooli tegevust ka õpetaja pilguga. Tänu senisele tööle pedagoogi ja haridusteadlasena on Valdmannil hea ülevaade Eesti haridussüsteemist. Ta on teinud teaduskooliga koostööd mitmel tasandil ning tema visioon teaduskooli arengusuundadest on põhjalik ja mitmekülgne.

„Teaduskooli põhiülesanne on pakkuda üldhariduskoolide õpilastele teadus- ja tehnoloogiapõhist huviharidust ning toetada andekaid noori, pakkudes neile süvaõpet ja võimalusi eneseteostuseks,“ sõnas Valdmann. „Lisaks pean väga oluliseks, et teaduskool abistaks õpetajaid õppetöö mitmekesistamisel ning aitaks märgata ja toetada andekaid õpilasi. Olles ise töötanud pikka aega õpetajana, olen näinud, kui keeruline see on. Siin saab teaduskool pakkuda hädavajalikku tuge,“ lisas ta. Veel peab Valdmann väga oluliseks teaduskooli rolli teaduse ja teadlase elukutse populariseerimisel ja noorte karjääriteadlikkuse kujundamisel ning rõhutab rahvusvahelise koostöö tähtsust.

Kandidaatide hindamise komisjoni esimees, Tartu Ülikooli õppeprorektor ja teaduskooli nõukogu liige Aune Valk tõstis esile Valdmanni pikaajalist koolikogemust. „Usun, et Ana Valdmann mõistab hästi just õpetajate raskusi andekate noorte äratundmisel ja toetamisel. Tänu sellele kogemusele saab teaduskool pakkuda koolidele paremat abi ning kaasata õpetajaid oma töösse, mis aitab teaduskoolil omakorda oma missiooni palju laiemalt täita,“ lisas Valk.

Ana Valdmann on lõpetanud 1987. aastal Tartu Ülikooli diplomiõppe bioloogina, 2005. aastal koolikorralduse magistriõppe koolijuhina ja 2018. aastal doktoriõppe loodusteadusliku hariduse alal.

Valdmann on Eesti Bioloogiaõpetajate Ühenduse ja Õpetajate Koostöökoja asutajaliige ning on kuulunud mõlema organisatsiooni juhatusse. Ta on korraldanud bioloogiaõpetajate suveseminare, talvekonverentse ja täienduskoolitusi. Teda on tunnustatud aasta õpetaja tiitli ja teaduskooli tänukirjaga.

Teaduskooli senine direktor Riin Tamm asus tänavu veebruaris juhtima Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonda. Tartu Ülikooli teaduskooli direktori valib senat avalikul konkursil viieks aastaks.

Lisateave:
Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor, teaduskooli nõukogu liige ja hindamiskomisjoni esimees, 526 7930, aune.valk@ut.ee
Ana Valdmann, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusteadusliku hariduse keskuse teadur, teaduskooli uus direktor, ana.valdmann@ut.ee

Sandra Sommer
pressinõunik
737 5681
5307 7820