Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut avas molekulaarse biotehnoloogia labori

Labori juhataja on Tartu Ülikooli erakorraline professor ja Stockholmi Ülikooli professor Ülo Langel, kes on üks maailma juhtiv spetsialist antud valdkonna teadus- ja arendustöö vallas.

Prof Langel ütles, et peab suureks auks, et Tartu Ülikool labori rajamisel teda toetab. "Loodan alustada Tartus, paralleelselt oma Stockholmi laboriga ning koosöös paljude TÜ ja muu maailma teadlastega vähirakkude spetsiililiste mitteviraalsete vektorite väljatöötamist ning rakku penetreeruvate rakkude peptiidide toimemehhanismide uurimist."

"See on väga oluline sündmus kogu Eesti teaduses ja arendustegevuses," ütles TÜ tehnoloogiainstituudi direktor Mart Ustav. "Professor Ülo Langel on Tartu Ülikooli vilistlane, kes aastaid tagasi suundus välismaale. Seal töötas ta ennast üles ja saavutas olulise koha teadushierarhias. Nüüd on Ülo Langel otsustanud rakendada oma teadmised, oskused ja sidemed ülikooli tehnoloogiainstituudis, käivitades uue uurimistöö suuna, millel on oluline roll innovatiivsete ravimite arenduses."

Lisainfo: Mart Ustav, TÜ tehnoloogiainstituudi direktor, tel 737 4800, 509 8600

Liina Jürgen
TÜ avalikkussuhete peaspetsialist
tel 737 5509; 527 6922
liina.jurgen@ut.ee
/yldinfo/press