Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumi pälvis Jaan Valsiner

Järgmisel õppeaastal asub Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori kohale Aalborgi Ülikooli kultuuripsühholoogia professor Jaan Valsiner. Ta on maailma üks juhtivamaid kultuuripsühholooge, kes on oma uurimistöös sidunud psühholoogia ja semiootika ning on aidanud tutvustada Eesti teadust maailmas.

Jaan Valsiner on muu hulgas töötanud psühholoogiaprofessorina Ameerika Ühendriikides Clarki Ülikoolis ja praegu on ta kultuuripsühholoogia professor Taanis Aalborgi Ülikoolis.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk ütles, et komisjon hindas Valsineri valimisel tema väga kõrget akadeemilist taset ja tema töö suurt valdkondadeülest mõju. „Jaan Valsiner on maailmas oma uurimisvaldkonna pioneere ja ta on aidanud palju kaasa Eesti teaduse tutvustamisele maailmas. Loodame, et Tartu-aastaga ärgitab ta ülikooli humanitaaria ja sotsiaalteaduste erialade tudengeid omavahel mõtteid vahetama ning kõnetab oma põnevate avalike loengutega ka laiemat ringi üliõpilasi ja avalikkust,“ selgitas Valk.

50 000 euro suurune stipendium võimaldab külalisprofessoril teha õppe- ja teadustööd 2021/2022. õppeaastal Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudis. Näiteks on professor Valsineril kavas korraldada erialadevaheline seminar „Semiosis in irreversible time“ ja pidada kolm avalikku loengut: „Eestilt maailmale ja maailmalt Eestile: kuidas analüüsida Eesti kultuuri ajaloolist potentsiaali?“, „Hing kaob ära ja tuleb uuesti tagasi: hingeteadused Lääne ja Ida vahel“ ning „Kes me oleme? ÜLI-kool või üli-KOOL ... või üldse mitte kool?“.

Professor Valsiner rõõmustas, et tal on tänu stipendiumile võimalik olla pikemalt Tartus ja Tartu Ülikoolis, mille vilistlane ta on. „Tartu semiootikakoolkonnal on rahvusvahelises teaduses väga tähtis roll ja mul on hea meel, et saan siin töötades anda sellesse ka oma osa,“ sõnas Valsiner. „Olen eriliselt tänulik väliseesti kogukonnale, kelle toel on mul võimalik teha aasta jooksul Tartu Ülikoolis väga tõsist tööd,“ lisas ta.

Väliseesti külalisprofessori stipendiumi eesmärk on tagada nimekate välismaal töötavate eesti päritolu professorite tulek Tartu Ülikooli vähemalt aastaks või erandina üheks semestriks. Professuuriga edendatakse Tartu Ülikooli teadlaste koostööd eesti päritolu tippteadlastega maailmas, suurendatakse üliõpilaste võimalusi osaleda rahvusvaheliste tippude loengukursustel ning tutvustatakse rahvusülikooli ja selle rolli.

Stipendiumi väljaandmist toetavad Toronto Ülikooli Eesti Õppetooli Sihtasutus, Tartu Ülikooli Fond Torontos ja Eesti Üliõpilaste Toetusfond USA-s.

Väliseesti külalisprofessori stipendium loodi Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde 2018. aasta novembris ja tänavu antakse see üle teist korda.

Lisateave: Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor, 526 7930, aune.valk@ut.ee