Tartu Ülikoolis alustab õpinguid 4339 uut üliõpilast

Esmaspäeval, 30. augustil kell 10 alustatakse Tartu Ülikooli peahoone ees pidulikult 2021/2022. õppeaastat. Tartu Ülikooli üliõpilaste ridadesse lisandub 4339 uut üliõpilast.

Õppeaasta alguse puhul tervitavad peahoone ees üliõpilasi rektor Toomas Asser, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, Tartu linnapea Urmas Klaas, Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Katariina Sofia Päts ja geenitehnoloogia õppekava esimese aasta üliõpilane Lisett Sigur. Avamisüritust saab jälgida ka UTTV vahendusel.

Õpinguid alustab 4339 uut üliõpilast, neist 2620 kõrghariduse esimesel astmel, 1539 magistriõppes ja 180 doktoriõppes.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk sõnas pöördumises üliõpilastele, et kuigi ülikool sai nii üliõpilaste kui ka õppejõudude hinnangul kaugõppega hakkama, õpetamisalased digioskused ja valmidus digilahendusi kasutada kasvasid ning kaugõppes oli nii mõndagi, mida tulevikku kaasa võtta, häiris eelmisel õppeaastal õppejõude enim vähene kontakt üliõpilastega.

„Oleme saanud mitmekordse kinnituse, et ülikool on palju enam kui iseseisvalt teadmiste omandamine. Suhtlus, praktilised tööd, loengutevahelised arutelud, tegutsemine üliõpilasorganisatsioonides jms loob meile ülikoolipere tunde ja annab üliõpilastele kogu elu muutva kogemuse. Kõige keerukam on kaugõpe esmakursuslastele. Seega hoidke end ja vaktsineerige, et saaksite võimalikult kaua silmast silma õppida. Kui hätta jääte, siis andke teada, abi on lähedal,“ ütles Valk.

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Katariina Sofia Päts avaldas samuti lootust kohtuda kaasüliõpilastega peagi loenguruumis. Augusti alguses üliõpilastele saadetud pöördumises ütles Päts, et üliõpilasi on läbi aegade vaevanud dilemma, kas pühenduda õppetööle või võidelda barrikaadidel ühiskondlike probleemidega.

„Seni oli meie suurimaks kangelasteoks kodus istumine. Nüüd on aga võimalik midagi aktiivselt ette võtta – kui sa seda veel teinud ei ole, siis mine vaktsineerima ja julgusta ka oma kahtlevat kursuse- või organisatsioonikaaslast. Ainult koos ühes ruumis viibides on võimalik teist inimest päriselt tundma õppida, luua usalduslikke suhteid ja üksteise ideedest innustuda,“ sõnas Päts.

2021/2022. õppeaasta alguse seisuga õpib Tartu Ülikoolis 14 652 üliõpilast, sh 8880 kõrghariduse esimesel astmel, 4547 magistriõppes ja 1225 doktoriõppes.

Lisateave: Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor, 526 7930, aune.valk@ut.ee