Tartu Ülikoolis saab nüüd rahvusvahelise magistriõppekava järgi kaugseiret ja geoinformaatikat õppida

Sügisel saab Tartu Ülikoolis asuda õppima rahvusvahelise ühisõppekava „Geoinformaatika ja kaugseire rakendused keskkonnajuhtimiseks ja modelleerimiseks“ alusel. Õppekava rahastamiseks saadi Euroopa Liidu programmist „Erasmus+“ kolm miljonit eurot. Erasmus Munduse ühisõppeprojekti eestvedaja on Hollandi Twente Ülikool, Tartu Ülikoolist on kaasatud geograafia osakond. Lisaks osalevad õpetamises Lundi Ülikool Rootsist ja Leuveni Katoliiklik Ülikool (Université catholique de Louvain) Belgiast.

Kaheaastane ingliskeelne magistriõppekava võimaldab üliõpilastel õppida kahes riigis ja saada kahe ülikooli diplom. Valida saab nelja õpitee vahel, kusjuures esimene aasta möödub kas Tartus või Lundis ning teine aasta Hollandis või Belgias. Iga partnerülikool panustab programmi oma tugevate külgedega. Tartu Ülikooli geograafia osakonna ülesanne on selgitada ja analüüsida mitmesuguste geoinformaatiliste ja kaugseire meetoditega ühiskonna- ja keskkonnaprobleemide olemust.

„Geoinformaatika ja kaugseire meetodite valdamine on tähtis selleks, et mõista paremini tänapäeva üleilmseid ja ühiskondlikke probleeme,“ ütles Tartu Ülikooli geoinformaatika vanemteadur ja geograafia osakonna juhataja Evelyn Uuemaa. „See on Eesti esimene magistriõppekava, mis keskendub rakenduslikule kaugseirele ja geoinformaatikale. Lisaks geoinformaatika- ja kaugseireteadmiste jagamisele on meie põhiülesanne selles õppekavas veel aidata mõista ühiskondlikke protsesse, näiteks inimeste üha suuremat liikuvust, linnastumist ning maakasutus- ja kliimamuutusi. Uut õppekava me Tartu Ülikoolis ei ava, aga õpingud on tihedalt seotud juba olemasoleva õppekava „Linnastunud ühiskonna geoinformaatika“ kursustega, mida kureerib täielikult geograafia osakond,“ rääkis Uuemaa.

Peale geograafia osakonna osaleb õppekava rakendamisel ka Tartu Ülikooli Tartu observatoorium, kes vastutab kaugseire õpetamise eest. Observatooriumi asedirektor ja rakendusliku kaugseire juhtivteadur Anu Noorma näeb observatooriumi kaugseirealase teadustöö ja magistrikursuse seostamises suurt potentsiaali. „Tahame tudengitele pakkuda võimalust õppida parimatelt valdkonna ekspertidelt ja osaleda reaalsetes satelliitseireuuringutes. Mul on väga hea meel, et meie noor kaugseire dotsent Krista Alikas on selle väljakutse vastu võtnud ja panustab õppekavasse kaugseire kursuse õpetamisega,” ütles Noorma.

Õppekava lõpetanud leiavad tööd nii avalikus kui ka erasektoris ruumiandmete, kaugseire ja geoinformaatika spetsialisti või analüütikuna ning ruumilise planeerimisega tegelevates organisatsioonides konsultandina. Õppekava kohustuslik osa on ka ettevõttes tehtav praktika, mis annab teadmised valikutest ja võimalustest tööturul. Õppekava partnerid Eestis on Maa-amet, kes muu hulgas tagab ajakohaste ja lihtsalt kasutatavate ruumiandmete kättesaadavuse riigis,  ning CGI Eesti, kes pakub IT- ja ärikonsultatsiooniteenuseid. Nii Maa-amet kui ka CGI Eesti ootavad üliõpilasi ka enda juurde praktikale.

CGI Eesti kosmose ja kaugseire valdkonna ärijuhi Martin Jüssi sõnul aitab ruumiandmetest, sh satelliidiandmetest saadava info kasutamine paljudes valdkondades toimetavatel asutustel ja ettevõtetel ärilisi otsuseid paremini põhjendada ja vastu võtta. „Andmetest informatsioonini on aga mitu sammu, mida soovitakse paljudel juhtudel tarkvara abil automatiseerida,“ ütles Jüssi. „Õigesti toimiva tarkvara loomiseks peavad selle arendajad ruumiandmete eripärast ja väärtusest aru saama. Seetõttu on nii avalikku kui ka erasektorisse vaja asjatundjaid, kes oskavad ruumiandmetega töötada ja nendest saadava info kasutajateni viia. Näen, et ühisõppekava toetab hästi geoinfosüsteemide ekspertide väljakujunemist. Võimalus saada lisaks kogemus välisülikoolist suurendab lõpetajate väärtust tööturul veelgi,“ lisas ta.

Vastuvõtt Erasmus Munduse ühisõppekava „Geoinformaatika ja kaugseire rakendused keskkonnajuhtimiseks ja modelleerimiseks“ alusel on juba alanud ja kestab 15. märtsini 2021. Rohkem infot on õppekava kodulehel.

Lisateave:
Evelyn Uuemaa, Tartu Ülikooli geoinformaatika vanemteadur ja geograafia osakonna juhataja, 737 5827, evelyn.uuemaa@ut.ee
Anu Noorma, Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi asedirektor ja rakendusliku kaugseire juhtivteadur, 737 4571, anu.noorma@ut.ee

Sandra Sommer pressinõunik 737 5681
5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee