Tartu Ülikoolis toimub Enlighti võrdsuse ja kestlikkuse seminar doktorantidele

14.–18. veebruarini 2022 korraldab Tartu Ülikool Enlighti projekti raames erialadevahelise grandikirjutamisseminari võrdsuse ja kestlikkuse teemal. Ürituse eesmärk on anda Enlighti võrgustiku ülikoolide teadlastele võimalus valdkonnaüleseks koostööks.

Osalejaid innustatakse leidma ühiselt lahendusi töötubade teemade alla kuuluvatele probleemidele, lähtudes seminari läbivast teemast – võrdsusest ja kestlikkusest. Moodustatakse viis meeskonda, kuhu kuulub kaks kogenud teadlast ja kuni seitse doktoranti.

Töötubade nimekiri ja esialgsed teemad on avaldatud seminari kodulehel.

Registreerimine kestab 22. novembrist 15. detsembrini. Doktorante teavitatakse seminarile valituks osutumisest jaanuari alguses.

Rohkem infot Enlighti koostöövõrgustiku kohta on Tartu Ülikooli veebilehel.

Ürituse toimumist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

Lisateave: Anastasiya Astapova, ürituse peakorraldaja, anastasiya.astapova@ut.ee