Tartus kohtuvad laste heaolu uurijad, praktikud ja poliitikakujundajad

27.–29. augustil toimub Tartus laste heaolu eest seisva rahvusvahelise ühingu International Society for Child Indicators (ISCI) seitsmes konverents. Konverentsile on oodatud ligikaudu 400 teadlast, praktikut ja poliitikakujundajat, kes tegelevad laste heaolu küsimustega.

Konverentsi korraldamist veab eest Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpoliitika dotsent Dagmar Kutsar. „Laste heaolu uuringud on sotsiaalteadustes suhteliselt uus suund, mis on aga lühikese ajaga aidanud oluliselt parandada laste mõistmist,“ rääkis Kutsar oma valdkonnast. „ISCI konverentsi korraldamine Eestis annab meie lastega töötavatele praktikutele ja poliitikakujundajatele hea võimaluse tutvuda maailmatasemel teadustöö ja teadlastega koduses Tartus,“ sõnas ta.

Konverentsile on oodata lasteuuringute valdkonna tõelisi tippe. Teiste hulgas saab kuulata Austraalia teadlast Elizabeth Fernandezi, kes on teinud uurimistööd teemal „Varastatud lapsepõlv“. Nimelt võeti Austraalias aastatel 1930–1989 aborigeeniperedest lapsi ära ning pandi nad lastekodudesse, et kasvatada neist eurooplased. „Fernandez on uurinud seal kasvanute lapsepõlvemälestusi. Selgus, et sealsetes lastekodudes esines igat tüüpi väärkohtlemist, need lapsed olid oma lapse- ja inimõigustest suuresti ilma jäetud ning lapsepõlvetraumad annavad nende tervises tunda tänapäevalgi,“ kirjeldas Kutsar.

Samuti räägitakse konverentsil tänapäeva laste heaolust ja toimetulekust maailma eri piirkondades. Näiteks tutvustavad USA teadlased Nicole Bromfield ja Hasan Rexa oma uuringut Bangladeshi tänavalastest, kes teenivad ise elatist ja satuvad sageli lastekaubanduse ohvriks. „Eri piirkondade lastest, nende õigustest ja toetussüsteemidest tuleb juttu paljudes ettekannetes ja aruteludes,“ ütles Kutsar.

Põhjalikult arutletakse ka Eesti laste õiguste ja Eesti õigussüsteemi üle. Konverentsi teeb eriliseks see, et arutelu ei toimu üksnes teadlaste, vaid ka lastega töötavate praktikute ja poliitikakujundajate vahel. Eestist on esindatud näiteks Sotsiaalkindlustusamet, Tartu Linnavalitsuse lastekaitseosakond ja Statistikaamet. Viimane esitleb konverentsil ISCI võrgustikku kuuluvate tippautorite ning Eesti teadlaste ja analüütikute koostatud värsket kogumikku, kus on käsitletud laste heaolu nii riigisisesest kui ka rahvusvahelisest vaatevinklist.

„Eriti hea meel on meil selle üle, et konverentsil loodud ja ette kantud teadmine ei jää vaid teadlaskonda, vaid jõuab praktikute ja poliitikakujundajateni,“ ütles Kutsar. 30. augustil toimub Tallinnas ka praktikute ja poliitikakujundajate seminar, mida korraldavad Riigikogu Kantselei juures tegutsev Arenguseire Keskus ja Õiguskantsleri Kantselei. „Selle seminari peaesineja on ISCI võrgustiku looja professor Asher Ben-Arieh ja ma ise teen ülevaate konverentsist,“ rääkis Kutsar.

Konverentsi läbiviimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondist, Tartu linn, Sotsiaalkindlustusamet, Ösel Birch, Laulupesa, Lastekaitse Liit, Eesti Ülikoolide Kirjastus, Salvest, Tartu Mill, A Le Coq, Tere, Reisekspert.

Lisateave: Dagmar Kutsar, TÜ sotsiaalpoliitika dotsent, 737 5951, dagmar.kutsar@ut.ee