Teadlaskarjäär

Tartu Ülikoolis töötab enam kui 1000 teadlast. Ülikool pakub motiveerivat töökeskkonda, mis võimaldab teadlastel jõuda ja jääda oma valdkonnas tippu. Ülikooli akadeemilise töötaja karjäärimudel sisaldab selgeid suuniseid, kuidas ametiredelil edasi liikuda. Teadlastele osutatavad tugiteenused hõlbustavad teadusprojektide rahastuse taotlemist ja koostööpartnerite leidmist.  

Akadeemilise töötaja karjäärimudel

Tule teadustööle

Tugiteenused teadlasele

Koostöövõimalused

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale

Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks

diplomid

Natàlia Pujol Gualdo kaitseb doktoritööd „Naiste reproduktiivtervisega seotud tunnuste geneetiliste seoste tõlgendamine“