Skip to main content

Telia ja Tartu Ülikooli koostöös algab noorte digimentorite programm

Jaanuari lõpus algab Tartu Ülikooli ja Telia üle-eestiline noorte digimentorite programm, mille eesmärk on motiveerida noori tegutsema koos eakatega, et aidata kaasa mõlema põlvkonna digipädevuse arengule ning luua põlvkondadevahelisi kestvaid suhteid.

Meie eakad lähedased on sageli digivahendite kasutamisest ja sotsiaalmeediast suhtlemisest väga huvitatud. Paraku ei julge nad alati lähedastelt või tuttavatelt nõu küsida, sest pelgavad rumalad näida või tüliks olla.

Tartu Ülikooli meediauurijate töö näitab, et noored ja eakad saavad üksteist digikeskkondades toimetamisel edukalt toetada. Lisaks kaitseb noorte abi eakaid valeinfo ja pettuste küüsi langemise eest.

Seepärast teebki Telia koostöös Tartu Ülikooliga noortele ettepaneku kutsuda oma väärikas vanuses lähedane – näiteks vanaema või vanaisa, vanatädi või lihtsalt naabrimees – osalema sotsiaalmeediaprojektis, kus nad saavad teda digimentorina toetada ja aidata.

Programmi eesmärk on soodustada isiklike võrgustike loomist, et toetada iga põlvkonna pikaajalist ja kestlikku digikaasatust. Lisaks soovivad Telia ja Tartu Ülikooli meediauurijad mõista, kuidas toimib põlvkondadevaheline suhtlus sotsiaalmeedias ning kuidas seda toetada, et erineva digipädevusega ühiskonnarühmad oleksid meediateadlikumad ja ohtude eest paremini kaitstud.

Digimentorite programm algab jaanuari lõpus ja kestab suvevaheaja alguseni. Osalemise huvist saab teada anda Telia veebileheküljel, kus on programmi ka lähemalt tutvustatud, või e-posti aadressil digimentor@telia.ee

Foto autor Marcus Aurelius

#ühiskonnale
Tartu Ülikooli peahoone, foto Andres Tennus

Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide rektorid: kõrghariduse rahastuskriis takistab ühiskonna arengut

Jaga
21.01.2022
#ühiskonnale
Veebiseminar

Veebiseminaril räägitakse laste ja noorte õigustest ajakirjanduses

Jaga
19.01.2022
Jaga
18.01.2022