Tere tulemast (taas) ülikooli!

Mul on alati eriline rõõm tervitada esmakursuslasi. Palju õnne, et saite sisse, ja aitäh, et otsustasite tulla just Tartu Ülikooli! Sel aastal oli sõel tihedam kui varasemal viiel aastal ja seepärast tasub uhke olla.

Olen kindel, et te ei kahetse, et valisite Tartu Ülikooli ja just selle õppekava. 94% esmakursuslastest arvab kevadel, et nad on valinud sobiva õppekava ja neil on huvitav õppida. Õpingute lõppu jõudnute hulgas on oma valikuga rahul olijaid veel rohkem.

Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppest enamgi kasvas sel aastal aga magistriõppe konkurss, kus kandidaate ühele kohale oli ligi kolmandiku võrra enam kui mõni aasta tagasi. Ka teiste ülikoolide vastuvõtuarve vaadates on näha, et magistrantuuri soovitakse läbida esmajoones Tartu Ülikoolis. Eestikeelsesse magistriõppesse soovijaid oli 20% enam kui eelmisel aastal ja ka vastu võtsime veidi rohkem üliõpilasi. Pooltele magistriõppe alustajatest võib öelda tere tulemast Tartu Ülikooli,  pooltele aga tere taas!

Et püsiksime terved ja hoiaksime võimalikult head õppekvaliteeti, püüame sel sügisel kontakt- ja veebiõpet parimal moel kombineerida. Lähtume põhimõttest „Kõik, mis (häda)vajalik, toimub tavapärase auditoorse õppena, ja see, mis võimalik, e-õppena“. Auditoorne ja e-õpe ei välista, vaid pigem täiendavad teineteist. Et saaksime jätkata auditoorse õppega näiteks praktikumides ja seminaridel, püüame suure osalejaskonnaga loengute korral või muudel sellistel juhtudel teha lisaks võimalikult palju e-õpet. See paneb õppejõud kindlasti proovile ning seepärast loodame üliõpilaste koostööle ja kannatlikkusele, kui kohe esimesest päevast alates kõik ei suju ning semestri käigus tuleb ette muudatusi. On ju ilmselge, et viirusest me ei pääse.

Et haigeid oleks siiski vähe ja õppida saaks palju, on mul teile kolm palvet.

Esiteks: ärge tulge haigena kodust välja. Igas aines on olemas info selle kohta, kuidas puudutud seminari või loengut tasa teha.

Teiseks: järgige oma õppekavas, instituudis või konkreetses aines kehtestatud reegleid. Üleülikoolilisi piiranguid on vähe ning see, kuidas viiruse levikut piirata, on suuresti jäetud kohapeal otsustamiseks ning sõltub konkreetse aine või ruumi vajadustest ja võimalustest.

Kolmandaks: nautige ülikoolielu, kuid ärge pidutsege suurtes seltskondades. Maailma ülikoolide seniste kogemuste põhjal on soovitatav hoida viiruse leviku ajal sotsiaalset suhtlust kuni kümne inimese ringis ning võtta vastutus nii enda kui kaaslaste eest.

Aune Valk
õppeprorektor