TÜ merebioloogid ja kalauurijad alustavad tööd uues laboris

Rahvusvahelistele nõuetele vastavasse uude katselaborisse kolivad ka seni Pärnus tegutsenud keemikud. Bioloogidel varem oma laboriruume polnud.

Instituudi merebioloogia osakonna juhataja Georg Martini sõnul on samas valdkonnas tegutsevate ekspertide ühte laborisse kolimine mõistlik lahendus. "Nii Pärnus tegutsenud keemikud kui ka seni laborita olnud bioloogid täidavad valdavalt riiklikku seireprogrammi, analüüsides regulaarselt Läänemere vee ja elustiku seisundit," selgitas Martin.

Laboris alustab tööd ca 25 mereinstituudi eksperti. Keemikud teevad laboris merevee toitainete analüüse, bioloogid põhjataimestiku, -loomastiku ja planktoni analüüse. Kalavarude uurijad analüüsivad regulaarselt Eesti vetes esinevate töönduslike kalade seisundit, määrates nende mõõtmeid, vanust ning füsioloogilist seisundit.

Avatav merebioloogia labor on Eestis omas valdkonnas esimene Eesti akrediteerimiskeskuse poolt kompetentseks tunnistatud katselabor.

Lisainfo: TÜ Mereinstituudi merebioloogia osakonna juhataja Georg Martin, 671 8936, 5163 943 või georg.martin@ut.ee.


Tuuli Härson
TÜ avalike suhete peaspetsialist
737 5509; 5554 0727
tuuli.harson@ut.ee