TÜ noppis teaduse populariseerimise auhindadest kuus preemiat

16. novembril jagas Eesti Teadusagentuur teadusmeedia konverentsil „Teadushimuline meedia“ teaduse populariseerimise auhindu. Elutöö preemia sai TÜ ajaloo muuseumi idee algataja Tullio Ilomets. Aasta parimate teaduse populariseerijatena tõsteti esile ka Tartu Ülikooli ajaloo muuseumiga seotud projekti "Teaduslinn Toomel" ning nelja Tartu Ülikooli teadlast.

Tiiu Silla nimelise elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest sai keemik, teadusajaloolane ja muinsuskaitsja, Tartu Ülikooli emeriitdotsent Tullio Ilomets, kes on üks Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi idee algatajaid ning on oma panusega toetanud muuseumi arengut silmapaistvaks teadusajaloo muuseumiks.

Lasteraamatu "Putukad õhus, maas ja vees" ning artikliseeria lindude elust Eesti Looduses eest tunnustati kategoorias "Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil" esimese preemiaga Tartu Ülikooli loomaökoloogia õppetooli teadurit Tuul Seppa.

Kategoorias „Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja vms“ peapreemia pälvis Tartu Ülikooli füüsika instituudi õppedirektor Kaido Reivelt loodus- ja tehnoloogiateaduste populariseerimise eest õpilaste ja üliõpilaste seas. Sama kategooria II preemia tuli samuti Tartu Ülikooli. Preemia pälvis Tartu Ülikooli Geenivaramu vanemteadur Riin Tamm teadusaasta saadikuna peetud ettekannete eest Eesti koolides.

"Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“ kategoorias nimetati peapreemia vääriliseks koolinoorte teaduspõhist suvemalevat Teadusmalev Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna prodekaani Mart Noorma juhendamisel. „Preemia on tunnustuseks nii füüsika instituudis kui ka Tartu observatooriumis teaduse populariseerimisega tegelevatele teadlastele ja üliõpilastele,“ sõnab Noorma, "see on meie kollektiivne saavutus.“ „Publiku hääletuse tulemusena annetame peapreemia, 2500 eurot Eesti esimese tudengisatelliidi ESTcube vändatava dokumentaalfilmi loomiseks,“ räägib Noorma.

Sama kategooria II preemia pälvis uue algatusena Tartu Ülikooli ajaloo muuseum Teaduslinna loomise eest Toomel. „Toomemägi, kust on alguse saanud tänane ülikool, on tänapäeval õige koht teaduslinna edendamiseks,“ sõnab Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi direktor Mariann Raisma. „Toomemäe hoonetes on tehtud teadust juba kaks sajandit, meie suund on jätkata teaduse populariseerimist nii teaduslinna, ekspositsioonide kui erinevate tegevuste läbi,“ ütleb Raisma.

Eesti Teadusagentuuri poolt jagatavate preemiate eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist, ergutada teadustegevust avalikkusele tutvustavaid tegevusi ning avaldada tunnustust sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on olnud edukad teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ning laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemisel ja/või edukalt äratanud noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392