TÜ professor Marlon Dumas on Eesti üks enim tsiteeritud teadlasi

TÜ tarkvaratehnika professori Marlon Dumase teadustöid on andmebaasi Google Scholar andmeil tsiteeritud enam kui 10 000 korda.

Google Scholar on spetsiaalselt teadusinformatsiooni otsimiseks loodud otsingumootor, mis võimaldab leida teadusartikleid ja nende erinevaid versioone. Marlon Dumase artikleid on Google Scholari andemtel tsiteeritud praeguseks 10 349 korda, neist 7837 korda viimase viie aasta jooksul. Samuti kuulub ta ka  Thomson Reuters Web of Science’i andmebaasi järgi maailma 1% enimtsiteeritud teadlaste hulka.

Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo kinnitusel tähendab Google Scholari tulemus, et iga päev avaldatakse praegu maailmas üle nelja artikli, kus on viidatud prof Dumase varasematele töödele. „Hea teadlase mõõdupuu on, et ta otsib pidevalt uusi probleeme ja lahendab neid, st vastab enda või teadlaskonna tõstatatud küsimustele. Kui need küsimused on relevantsed ning vastused adekvaatsed, siis neid töid ka tsiteeritakse, ehk siis tulemusi kasutatakse järgmiste küsimuste küsimiseks ja lahendamiseks,“ selgitas Vilo.

Marlon Dumas valiti Tartu ülikooli tarkvaratehnika professoriks 2007. aastal. Tarkvaratehnika professuur avati Tartu ülikoolis koostöös Hansapangaga (praegu Swedbank), mis oli esimene erasektori täismahus toetatav professuur Eestis.

„Võib mõelda, et mis kasu on pank sellest saanud, kui nüüd avaldatakse Eestist rohkem teadusartikleid?“ küsib Jaak Vilo. „Tegelik mõju tuleb esile hoopis koolitamisest ja koostööst Eesti IT-sektoriga - Marlon juhib TÜ rahvusvahelist tarkvaratehnika magistriõppekava ning juhendab mitmeid doktorante, tehes koostööd ka Eesti IT-ettevõtetega. Asjalik, praktiline teadlane suudab väga hästi õpetada ja suunata ka tudengeid tegema tööd maailmaklassi saavutamise nimel,“ on Vilo kindel.

Tartu ülikooli tarkvaratehnika rahvusvaheline magistriõppekava on viimastel aastatel osutunud väga populaarseks nii välisüliõpilaste kui ka Eesti tudengite hulgas. 2012/2013 õppeaastal ootab sellel õppekaval huvilisi kuni 50 tasuta õppekohta. Sisseastumisdokumente saab esitada läbi sisseastumise infosüsteemi (SAIS) kuni 16. aprillini. Tulemused selguvad juba 1. juuniks.

Tartu ülikool on viinud läbi hulga IT-haridust puudutavaid reforme õppekavade konsolideerimisel ning rahvusvahelise kogemusega õppejõudude ja noorte aktiivsete assistentide värbamisel. See tagab tudengitele suurema personaalse tähelepanu kohe õpingute algusest ja tugeva arenguperspektiivi rahvusvahelisel tipptasemel magistrantuuri ning doktorantuurini.

Bakalaureuseharidust saab omandada informaatika erialal mis keskendub tarkvara ajatule teooriale, modernsele praktikale ja tuleviku rakendustele. Informaatika vastuvõttu on plaanitud kasvatada 150-ni, sest selles vallas on kestvalt kõige suurem tööjõuvajadus ja praktiline potentsiaal nii uutele alustavatele ettevõtetele kui ka erialase ja interdistsiplinaarse arendustegevuse jaoks. TÜs saab lisaks õppida arvutitehnika erialal loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas, mis keskendub rohkem riistvarale ja seadmetele, nagu näiteks robotid või meditsiinitehnika ning nende juhtimine tarkvara abil.

 

Lisainfo: prof Jaak Vilo, TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja, tel 737 5483, jaak.vilo@ut.ee

 

Anneli Miljan
Tartu ülikooli pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 515 0184
e-post anneli.miljan@ut.ee
www.ut.ee