TÜ täiendusõppes osalejate arvu kasv näitab elukestva õppe väärtustamist

Tartu ülikooli täiendusõppes osalevate inimeste arv liigub aasta-aastalt tõusvas trendis. Koostöö ettevõtete, avaliku sektori asutuste ja erinevate sihtgruppidega on toonud 2012. aastal Tartu ülikooli ligi 1550 kursusele uusi teadmisi omandama üle 33 700 õppija, kinnitades jätkuvalt Tartu ülikooli positsiooni Eesti suurima täiendusõppe pakkujana.

Möödunud aastal täiendas Tartu ülikoolis oma teadmisi ja oskusi 33 730 õppijat 1554 kursusel. Elukestva õppe väärtustamine kiirest elutempost hoolimata on populariseerinud ka osalemist e-täiendusõppekursustel ning kaugkoolitustel, mida näitab enam kui 75-protsendiline osalejate arvu kasv.

2012. aastal on suurenenud koostöö ettevõtete ja organisatsioonidega. Nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioonide ja Tartu ülikooli õppejõududega koostöös on viidud läbi sadu otse sihtgrupile suunatud vajadustepõhiseid täienduskoolitusi. Nii on koolitatud juriste, õpetajaid, õppejõude, arste, juhte, ettevõtjaid, ametnikke jpt. Ülikooli koostööpartnerid eelmisel aastal olid Viru Keemia Grupp AS, Olvi Grupp, Elektrilevi OÜ, Eesti Post AS, Ericsson Eesti AS, Notarite koda, Eesti advokatuur, politsei- ja piirivalveamet, maksu- ja tolliamet, mitmed ministeeriumid ning meditsiini- ja haridusasutused jpt organisatsioonid.

2010. aastal alguse saanud väärikate ülikooli jätkuv populaarsus kinnitab inimeste elukestvat õpihimu. Osalejate arv kasvab nii Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Türil kui ka Kuressaares läbiviidavatel väärikate ülikooli loengutel ja kursustel. 2012. aastal osales väärikate ülikoolis kokku üle 2100 õppija.

Elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen rõõmustab, et ülikooli teadvustatakse viimastel aastatel üha enam ka täiendusõppe pakkujana. „Lisaks tavapärastele avatud registreerimisega koolitustele on meile huvitavaks väljakutseks täiendusõppeprogrammide väljatöötamine vastavalt tellija spetsiifilistele soovidele. Koolitusturul hinnatakse täna eelkõige koolitajate professionaalsust, koolituste uudsust ja interaktiivsust. Tartu ülikooli täiendusõppeprogrammide ja koolitajate taset on osalejad koolituste tagasisides hinnanud enamasti väga kõrgelt, täiendusõppijate seas on ülikoolil hea maine, mille hoidmise nimel tuleb jätkuvalt tõhusat tööd teha,“ rõhutab Ristolainen.

Lisainfo: Tiia Ristolainen, Tartu ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja, tel 737 6203, tiia.ristolainen@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392