Ülikoolid pakuvad õpilastele tasuta e-kursuseid eksamiteks valmistumiseks

Alates tänasest saavad nii põhikooli- kui ka gümnaasiumilõpetajad end registreerida Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli korraldavatele tasuta e-kursustele, mis on mõeldud lisatoena koolides läbiviidavale õppetööle.

Veebruarist aprillini kestvad ülikoolide tasuta kursused on peamiselt mõeldud tänavustele lõpetajatele, kes soovivad saada 9 või 12 aasta jooksul omandatud teadmistele kinnitust ja korrata üle varem õpitu, et olla kindlam haridustaseme lõpetamisel ning edasiõppimise kavandamisel. Samuti võivad kursustel soovi korral osaleda nooremate klasside õpilased, kes tahavad oma teadmisi täiendada. Kursustele on oodatud ka kutseõppeasutuste õpilased. E-kursused toimuvad Moodle’i keskkonnas ning õppematerjalid jäävad hiljem ka huvilistele kättesaadavaks.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on riik kordamiskursused tellinud eesmärgiga, et aidata eksamiteks valmistuda koolilõpetajatel, kelle viimased õpinguaastad on möödunud suuresti koroonaviiruse leviku mõjuväljas. „Nägime juba eelmisel kevadel, et huvi kordamiskursuste vastu on suur – siis võttis neist osa ligi 7500 õpilast,“ ütles minister Kersna. „Sel aastal oleme laiendanud õppeainete valikut. Lisaks eesti keele, kitsa ja laia matemaatika ja inglise keele kursustele saab tänavu eksamiteks ülikoolide abiga valmistuda nii põhikooli kui ka gümnaasiumi keemias ja füüsikas ning põhikooli õpilased ka eesti keel teise keelena aines. Kokku oleme ülikoolidelt tellinud 11 ettevalmistavat veebikursust.”

Minister avaldas tänu ülikoolidele, kes on juba teist aastat valmis noortele appi tulema, et põhiainetes saaks olulised teemad koos üle korrata. „Õpetajate koormus on ebamäärastes pandeemiaoludes märkimisväärselt kasvanud ja seetõttu on ülikoolide abi väga vajalik,“ ütles Kersna.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk kinnitas, et tegemist on väga vajaliku algatusega ning tunnustab ülikooli töötajaid ja üliõpilasi, kes kursusi ettevalmistavad ja korraldavad. “Lisaks eesti keele ja matemaatika kursustele pakume sel aastal võimalust värskendada oma teadmisi füüsikas ja keemias, mis muu hulgas toetab meditsiiniteaduste valdkonda õppima asujaid. Eelmise aasta kogemus eesti keele ja matemaatika kursustega näitas, et abiturientide huvi ja vajadus ennast täiendada on väga suur. Eesti keele õppes rakendati ka uudset lähenemisviisi ja tehnoloogiat ning kokkuvõttes valis Tartu Ülikool gümnasistidele mõeldud kursused üheks 2021. aasta õppeteoks, millesse andis oma panuse ligi 50 töötajat ja üliõpilast,“ tõdes Valk.

Alates 2020. aasta kevadest on koolid pidanud oma õppetööd pidevalt ümber korraldama, arvestades koroonaviiruse levikut. Seetõttu võivad nii noortel kui ka nende vanematel tekkida kõhklused, kas kõik vajalik kooli lõpetamiseks ning edasiõppimiseks on ikka omandatud. Õpetaja tunneb oma õpilast kõige paremini ning oskab hinnata tema teadmiste taset, seetõttu soovitame esmalt konsulteerida õpetajaga, kas ja kui palju on vaja täiendavat tuge.

Täpsema info Tartu Ülikooli kursuste toimumisaegade, registreerumise jms kohta leiab ülikooli veebilehelt.

Eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus algab juba reedel, 18. veebruaril ja matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus (kitsas matemaatika) esmaspäeval, 21. veebruaril.

Kursused on tellinud ning rahastanud Haridus- ja Teadusministeerium. Rohkem infot kõigi kolme ülikooli kursuste kohta on veebilehel harno.ee/ulikoolide-opitugi.

Foto allikas Haridus- ja Noorteamet

teenusedisainipäev

Tule 1. juunil teenusedisaini päevale

Foto on dekoratiivne

Tartu Ülikooli päev Narvas

Infotund: teenuste disain ja juhtimine

INFOTUND: Teenuste disain ja juhtimine