Pakume eksamiteks ettevalmistavaid kursusi põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele

Tartu Ülikool pakub ka sel kevadsemestril gümnaasiumiõpilastele riigieksamiteks ettevalmistavaid ja õppimist toetavaid kursusi. Oma teadmisi on oodatud täiendama ka põhikooliõpilased.

Keemia kursus gümnaasiumiõpilastele 4.0429.05
Kursusel läbitakse gümnaasiumi keemia kolme kohustusliku kursuse teemasid, mis puudutavad üldist, anorgaanilist ja orgaanilist keemiat. Õppijad saavad vaadata videoid, lugeda õppematerjale, sooritada automaatkontrolliga harjutus- ja kontrollteste, esitada foorumites õppejõududele teemade kaupa küsimusi. Õppimist toetavad kord nädalas toimuvad veebiseminarid. Õppetöö toimub Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle.

Registreerumine 17. aprillini SIIN

Keemia kursus põhikooliõpilastele 4.0429.05
Kursuse eesmärgiks on anda süstemaatiline ülevaade põhikooli keemias käsitletavatest teemadest. Õppijad saavad vaadata videoid, lugeda õppematerjale, sooritada automaatkontrolliga harjutus- ja kontrollteste, esitada foorumites õppejõududele teemade kaupa küsimusi. Õppimist toetavad kord nädalas toimuvad veebiseminarid. Õppetöö toimub Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle.


Registreerumine 17. aprillini SIIN

Joana Jõgela tutvustab põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele mõeldud keemia kursusi

Füüsika kursus gümnaasiumiõpilastele 4.0429.05

Kursuse eesmärgiks on tasandada gümnaasiumi füüsikakursuse läbimisel tekkinud õpilüngad ja korrata üle põhiteadmised. Õppetöö toimub Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle. Õpilased saavad vaadata videoid, lugeda õppematerjale ja teha iga mooduli lõpus enesekontrolliteste. Õppimist toetavad kord nädalas toimuvad veebiseminarid, kus on võimalus õppejõududele küsimusi esitada.

Registreerumine 17. aprillini SIIN

Eesti keele teise keelena tugiõppe veebipõhised ülesanded põhikooli III astmele 4.04.202231.12.2023
Materjalide ja ülesannete eesmärgiks on toetada põhikooli III astme eesti keele teise keelena õppijaid iseseisvas õppimises ja eesti keele lõpueksamiks valmistumisel. Õpilased saavad erinevate veebiülesannete kaudu arendada oma lugemis-, kuulamis-, kirjutamisoskust, laiendada sõnavara- ja keelestruktuurialaseid teadmisi. Kui ülesannete tegemisel tekivad raskused, on võimalik saada abi kursuse tegijatelt. Abivajajatele toimuvad veebikohtumised aprillis ja mais. Õppetöö toimub Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle. Loodav materjal on mõeldud õppetöö abimaterjaliks ka eesti keele teise keelena õpetajatele, kellele korraldatakse märtsis tutvustavad veebiseminarid.

Registreerumine SIIN

Eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus 18.0214.04
Täpsem teave: blog.keel.ut.ee/eesti-keele-eksam/2022/

Kursusele registreerumiseks kirjutage aadressil annika.pant@ut.ee

Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus 21.0231.05
Kursus toimub Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle. Ülesanded ja lahendused on õpikeskkonnas kättesaadavad kogu kursuse jooksul. Igal nädalal toimuvad õppejõudude konsultatsioonid, kus selgitatakse ülesannete lahendusi ja vastatakse õppijate küsimustele. Konsultatsioonid toimuvad 21.02, 7.03, 14.03, 21.03, 28.03, 4.04, 11.04, 18.04, 2.05, 9.05, 16.05 kell 17.15–19.30 Zoomi Webinari vahendusel.

Kursusele registreerumiseks kirjutage aadressil kerli.orav-puurand@ut.ee

Kursuste toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Image
haridus- ja teadusministeerium