Ülikoolil oli väga edukas välisraha hankimise aasta

Tartu Ülikooli (TÜ) välisrahastuse maht kasvas 2019. aastal rekordiliselt, andes ülikoolile võimaluse jagada raha nii teadus-, arendus- kui ka õppetegevuseks.

2019. aasta üheteistkümne kuuga laekus teaduseelarvesse välistoetusi 158% (13,9 mln eurot) ja välistelt teenuselepingutelt 116% (1,1 mln eurot) planeeritud tuludest, kokku seega 15 miljonit eurot, mis moodustab 18% kõigist TÜ teadustuludest. Välistoetuste ja teenuselepingute tulu kokku oli suurem kui laekunud summad institutsionaalsetelt uurimistoetustelt (11,5 mln eurot) või personaalsetelt uurimistoetustelt (12,1 mln eurot).

2019. aasta õppe-eelarve täienes jaanuarist novembrini välistoetustega 219% ulatuses planeeritust ehk 2 miljoni euroga. Kogu TÜ õppetuludest moodustab välistoetuste osa 2,3%.

Tartu Ülikool on raamprogrammist „Horisont 2020“ saanud 110 teadus- ja innovatsiooniprojekti jaoks toetust 49,5 miljonit eurot. Selle näitajaga on TÜ Kesk- ja Ida-Euroopa (EL 13) ülikoolide seas absoluutarvestuses teisel kohal ning Skandinaavia ja Balti riikide ülikoolide hulgas 18. kohal.

Samuti on programmist „Horisont 2020“ eraldatud ülikooli jaoks Euroopa teadusruumi seitsme õppetooli (ERA Chair) uurimisraha kogusummas 17,3 miljonit eurot. Kolm projekti mahus ligi 7,5 miljonit algasid 2019. aastal. Ülikool on saanud Euroopa teadusruumi õppetoolide uurimisraha kõigist Euroopa asutustest kõige enam. Ühelgi teisel asutusel ei ole üle kahe projektitoetuse.

Grandikeskuse koordinaatorid olid menetlenud 2019. aasta kolmanda kvartali lõpuks 60 uut välismaise rahastaja toetatud teadus- ja arendustegevuse lepingut summas 20,2 miljonit eurot. Aasta lõpus lisandub veel lepinguid. See on TÜ kõigi aegade rekord. Uued projektid kestavad mitu aastat ja nendega seotud raha laekub TÜ teaduseelarvesse järgmiste aastate jooksul.

Projektidega, mille on koostanud grandikeskuse projektikirjutamise üksus või mille kohta on ta nõu andnud, on ülikoolile toodud 8,9 miljonit eurot välisraha. Toetusi on saadud kõikidele TÜ valdkondadele.

Lisateave: Taivo Raud, TÜ grandikeskuse juhataja, 737 6193, taivo.raud@ut.ee