Ülikoolis toimub rahvusvaheline loodustajudeteemaline sümpoosion

"What's wrong with nature? An interdisciplinary seminar investigating human perceptions of nature and environmental change" ("Mis on loodusega lahti?") on interdistsiplinaarne seminar, kus uuritakse, kuidas inimene tajub loodust ja keskkonnamuutusi.

Sümpoosioni ühe korraldaja Riin Magnuse sõnul on keskkonnaprobleemidega kaasnevate majanduslike kahjude kokkuarvutamise kõrval sama oluline pöörata tähelepanu vaadete ja väärtuste muutusele, mis vahetult inimkonna tulevikku mõjutavad. "Rääkides looduskogemustest, võib öelda, et elame murrangulisel ajastul. Looduskatastroofideks moondunud loodusjõud ei ole enam aukartusest läbipõimitud ülevustunde allikaks, mis iseloomustas romantilist loodustunnetust. Ellujäämist ning nii meie kui teiste liikide püsimist puudutavad alusküsimused on taas nähtavale tõusnud, lahendused pole aga kaugeltki selged," ütles Magnus.

Sümpoosioni eesmärk on arutleda, kuidas meie looduse tajumise viisid on vormitud kultuuritraditsioonide, teaduse ja meedia poolt, ning kuidas selline taju omakorda meie tegevuse käigus loodust ennast vormib. Seminaril püütakse leida vastust küsimustele, mis on globaalsete, inimtekkeliste keskkonnamuutustega maailmas loomulik või looduslik? Mis on õigupoolest "keskkonnaprobleem" ja selle lahendus? Kelle jaoks see on probleem? Mil määral on otstarbekas mõista ökoloogilist kriisi looduskatastroofiga samaväärsena? Kas metsiku looduse taltsutamise käigus pole ehk tsivilisatsioon ise metsikuks muutunud?

Seminari peaesinejad on Ville Lähde (Tampere Ülikool, Soome), dr. Nils Lindahl Elliot (Centre for Media, Culture & Environmental Education, Suurbritannia), professor Alan Costall (Portsmouthi Ülikool, Suurbritannia) ja professor Kurt Jax (Helmholtz-Centre for Environmental Research; Müncheni Tehnikaülikool, Saksamaa).

Sümpoosioni töökeel on inglise keel. Lisainformatsiooni leiab ning üritusele saab registreerida sümpoosioni kodulehelt:
/SOSE/conference/2008_whatswrongwithnature/index.html

Lisainfo: Riin Magnus, tel 5196 7493

Anneli Maaring
TÜ pressiesindaja
tel 737 5683; 515 0184
anneli.maaring@ut.ee
/yldinfo/press