Üliõpilaste teadustööde konkursi peapreemia pälvisid Sander Ratso ja Juhan Saharov

Täna, 15. detsembril autasustati Eesti teaduste akadeemias 2021. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid.  Riiklikud preemiad anti välja kolmel õppeastmel ja kuues teadusvaldkonnas. Peapreemia (3600 eurot) vääriliseks hinnati Tartu Ülikooli üliõpilaste Sander Ratso uurimus „Hapniku elektrokatalüütiline redutseerumine mitteväärismetallkatalüsaatoritel“ ja Juhan Saharovi töö „Majandusiseseisvusest poliitilise suveräänsuseni: leiutades „isemajandamist“ Eesti NSV-s“ eest.

Preemiavääriliseks tunnistati 75 tööd kolmes õppeastmes (rakendus- ja bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe) ja kuues teadusvaldkonnas (loodusteadused, tehnika ja tehnoloogia, arsti- ja terviseteadused, põllumajandusteadused ja veterinaaria, sotsiaalteadused, humanitaarteadused ja kunstid). Komisjonipoolse äramärkimise riikliku tänukirjaga sai 28 autorit.

„Auhinnatud tööd pole pelgalt hästi tehtud uurimused, mis on kaante vahele pandud – neil teadustöödel on praktiline väärtus reaalses elus,“ sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts riiklikke preemiaid üle andes.

Lisaks riiklikele auhindadele tunnustati eripreemiaga 20 autori tööd. Eripreemia andsid välja Eesti teaduste akadeemia president ja  akadeemia riigiõiguse sihtkapital, Välisministeerium, Sotsiaalministeerium, Riigikogu Kantselei, Muinsuskaitseamet ning Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutus. Samuti tunnustati parimate tööde juhendajaid.

Konkursi hindamiskomisjoni esimees, Tallinna Ülikooli inimgeograafia professor Hannes Palang avaldas rõõmu kahe asjaolu üle. „Esiteks, et vaatamata kõrghariduse rahastuse ümber toimuvale laekub konkursile endiselt palju kõrgetasemelisi töid, millest nii mõnigi võib meie tulevikku paremaks muuta. Ja teiseks, et ka neid on juurde tulnud, kes üliõpilaste uurimistöid oma eripreemiatega väärtustada aitavad,“ tunnustas ta osalejaid ja partnereid.

Teadusagentuurile esitati tänavu 495 konkursitööd, neist enim magistriõppe kategoorias. Valdkondade lõikes esitati enim töid sotsiaalteaduste valdkonnas, järgnesid loodusteadused ning humanitaarteadused ja kunstid.

Tänavusele konkursile esitati teadustöid 30 ülikoolist, mille seas on 15 välisülikooli. Konkursi preemiafond oli kokku 80 727,79 eurot. Kõigi preemiasaajate nimekirja leiab ETAg-i kodulehelt.

Üliõpilaste teadustööde konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
 

Fotol on Tartu Ülikooli üliõpilased Sander Ratso ja Juhan Saharov. Foto: ETAg

KONKURSIL AUTASUSTATUD TARTU ÜLIKOOLI ÜLIÕPILASED JA TÖÖTAJAD

 

Preemiad loodusteaduste valdkonnas:

 

 • rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
  • 1. preemia (960 eurot) Verner Sääsk’ile konkursitöö „Anioonsetel plaatina(II) kompleksidel põhinevate luminestsentsete ioonsete vedelike valmistamine optoelektroonilisteks rakendusteks” eest;
  • 2. preemia (650 eurot); Elizabeth Heinmäe’le konkursitöö „Regulatoorsete valkude olfaktomediin-4 ja trombospondiin-4 mõju naha fibroblastide ja keratinotsüütide proliferatsioonile ning migratsioonile“ eest;
  • 3. preemia (320 eurot) Jürgen-Martin Assafrei’le konkursitöö „Vismuti metallorgaanilisel võrestikul põhinev katalüsaator CO2 elektroredutseerumiseks“ eest.
  • Ära märgiti ka Kai Budrikas’e  konkursitöö „Sotsiaalse ebavõrdsuse mõju käär- ja pärasoolevähi diagnoosi staadiumile Taani andmete põhjal“.
 • magistriõppe üliõpilaste astmes:
  • 1. preemia (1600 eurot) Alissa Agerova’le konkursitöö „Rakutsüklistsõltumatu signaalimine modifitseeritud Clb5-Cdk1 kompleksiga“ eest;
  • 2. preemia (1300 eurot) Anu Adamson’ile konkursitöö „Booriga dopeerimise mõju NaxNiyMnzO2 elektroodimaterjali struktuurilistele ja elektrokeemilistele karakteristikutele naatriumioonakudes“ eest;
  • 3. preemia (700 eurot) Miriam Koppel’ile „Adsorbeerunud H2 liikuvuse uurimine erinevate poorsete struktuuridega Mo2C-st sünteesitud süsinikmaterjalides kvaasielastse neutronhajumise meetodiga“ eest;
  • 3. preemia (700 eurot) Laura Naagel’ile (Tammiste) konkursitöö „Liigikaaslaste mõju pruun-kuldtiiva (Lycaena tityrus) munemiskäitumisele“ eest;.
  • Ära märgiti Triinu Veeorg’i konkursitöö „Daugaveti- ja Delta-punktid Lipschitzi-vabades Banachi ruumides“.
 • doktoriõppe üliõpilaste astmes:
  • 1. preemia (1600 eurot) Mihkel Örd’ile konkursitöö „Uurimus tsükliinist sõltuva kinaasi Cdk1 substraatide fosforüleerimise ajastamisest rakutsükli jooksul“ eest;
  • 2. preemia (1300 eurot) Iuliia Burdun’ile konkursitöö „Põhjapoolkera soode põhjaveetaseme seire täiendamine optiliste ja termiliste satelliidiandmete abil“ eest.

 

Preemiad tehnika ja tehnoloogia valdkonnas:

 • rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
  • 2. preemia (650 eurot) Luiza Tolokonnikova’le konkursitöö „Bacteroides thetaiotaomicron’i endo-levanaasi lektiinmärgisega valgu puhastamine, biokeemiliste omaduste kindlakstegemine ja immobiliseerimine agaroosmaatriksile“ eest;
 • doktoriõppe üliõpilaste astmes:
  • 2. preemia (1300 eurot) Dmytro Fishman’ile konkursitöö „Andmeanalüüsi töövoo loomine valkude automaatseks kirjeldamiseks immunoloogias“ eest;
  • 3. preemia (700 eurot) Kati Klein’ile konkursitöö „Inhibeeriva ja raskestilaguneva reovee töötlemise uuringud“ eest.

 

Preemiad arsti- ja terviseteaduste valdkonnas:

 • rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
  • 2. preemia (650 eurot) Liisa Pomerants’ile konkursitöö „B-raku retseptorite repertuaari uurimine kahel meetodil“ eest.
  • Ära märgiti Eliise Lall’i konkursitöö „Retsessiivsete ja X-liiteliste pärilike haiguste haigusseoseliste geenivariantide kandlustestid pereloome eas noortele - tänased võimalused ja seisukohad maailmas“.
 • magistriõppe üliõpilaste astmes:
  • 1. preemia (1600 eurot) Reeli Hallik’ule konkursitöö „HPV kodutest emakakaelavähi sõeluuringus mitteosalenud naistele: randomiseeritud teostatavusuuring“ eest.
  • Ära märgiti Taivi Mutso konkursitöö „Intensiivravijärgse õendusabi osutamise kogemused aktiivraviosakondade õdedel: kvalitatiivne uurimus“.
  • Ära märgiti Ursula Tähiste konkursitöö „Schroth meetodi efektiivsus noorukiea idiopaatilise skolioosi ravis“.
 • doktoriõppe üliõpilaste astmes:
  • 2. preemia (1300 eurot) Sergo Kasvandik’ule konkursitöö „Inimese endomeetriumi normaalne ja patoloogiline profiil proteoomika vaatevinklist“ eest.

 

Preemiad sotsiaalteaduste valdkonnas:

 • rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
  • 1. preemia (960 eurot) Kadi Reintam’ile konkursitöö „Söömishäirete sümptomite muutuse seosed diagnostiliste kategooriate ning seisundiärevuse ja depressiooniga“ eest;
  • 1. preemia (960 eurot) Elerin Tetsmann’ile konkursitöö „Politsei ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimalused lähisuhtevägivalla varajasel märkamisel ja sekkumisel Viljandi maakonna näitel“ eest;
  • 2. preemia (650 eurot) Marta Vunš’ile konkursitöö „Vene noorte inimõiguste aktivism Eestis“ eest.
  • Ära märgiti Kalle Valge konkursitöö „Presentatsiooni analüüsi meetodi koostamine ja testimine“.
 • magistriõppe üliõpilaste astmes:
  • 1. preemia (1600 eurot) Kadri Kuulpak’ile konkursitöö „„Hooldajatel on kiire, meil on jälle aega üleliia.“ Hooldekodu elanike autonoomiaga arvestamine kolme hooldekodu näitel“ eest;
  • 1. preemia (1600 eurot) Triinu Ojalo’le konkursitöö „Depressiooni ja antidepressantide kasutuse seoses dementsuse ja Alzheimeri tõve geneetilise riskiga“ eest;
  • 2. preemia (1300 eurot) Helo Liis Soodla’le konkursitöö „Dimensionaalse psühhopatoloogia käsitluse suunas: isiksusepõhine latentse profiili analüüs“ eest.
  • Ära märgiti Azniv Tadevosyan’i konkursitöö „Dissensus 2012. aasta järgses Venemaa kunstis: enesetaju Lääne suhtes“.
 • doktoriõppe üliõpilaste astmes:
  • 3. preemia (700 eurot) Ingmar Pastak’ile konkursitöö „Gentrifikatsioon ja kauaaegse elanikkonna väljatõrjumine Tallinna endistes tööstusasumites“ eest.
  • Ära märgiti Mariia Chebotareva konkursitöö „Funktsionaalsed, kattuvad ja konkureerivad jurisdiktsioonid (FKKJ-id) võimaliku vahendina Venemaa omavalitsustevaheliseks koostööks kooliteenuste pakkumisel“.

 

Preemiad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas:

 • rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
  • 1. preemia (960 eurot) Kulla Mellov’ile konkursitöö „Linnunimetused eesti kirjakeeles kuni 1739. aastani“ eest.
  • Ära märgiti Karin Allik’u konkursitöö „Näitlemine teatris NO99 aastatel 2014–2018“.
 • magistriõppe üliõpilaste astmes:
  • 1. preemia (1600 eurot) Adele Vaks’ile konkursitöö „Noomenifraasi morfosüntaks kakskeelsete eesti-norra laste keelekasutuses“ eest.
  • 3. preemia (700 eurot) Elo-Mall Toomet’ile konkursitöö „Argose kohalikud kultustraditsioonid ja varane kreeka eepika: vastastikused seosed“ eest.
  • Ära märgiti Ott Koor’i konkursitöö „Illegaalsed piiriületajad Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu vahel aastatel 1920-1940: juhtumianalüüs Rahvusarhiivi isikuandmete kartoteegi andmete põhjal“.

 

 • doktoriõppe üliõpilaste astmes:
  • 1. preemia (1600 eurot) Helen Hint’ile konkursitöö „Fraasist nullini: eesti keele viitamisvahendite mitmefaktoriline, vormispetsiifiline ja keeltevaheline analüüs“ eest.
  • 2. preemia (1300 eurot) Liivo Niglas’ele konkursitöö „Videokaameraga Siberis: vaatlev dokumentaalfilm kui audiovisuaalne etnograafia“ eest.
  • Ära märgiti Tyler Bennett’i konkursitöö „Detotaliseerimine ja tagasiulatuv jõud: musta püramiidi semiootika“.

 

2021. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi peapreemiad (3600 eurot):

 • Sander Ratso’le loodusteaduste valdkonna konkursitöö „Hapniku elektrokatalüütiline redutseerumine mitteväärismetallkatalüsaatoritel“ eest;
 • Juhan Saharov’ile humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna konkursitöö „Majandusiseseisvusest poliitilise suveräänsuseni: leiutades „isemajandamist“ Eesti NSV-s“ eest.

 

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi I eripreemia:

 • „Elegantseima üliõpilastöö eest“ (πx1000=3141,59 eurot) Tiina-Erika Friedenthal’ile konkursitöö „Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses“ eest.

 

Välisministeeriumi eripreemia:

 • magistriõppe üliõpilasele (750 eurot) Johannes Richard Voltri’le konkursitöö „Vene teabemõjutustegevusele vastamine Balti riikides: Eesti, Läti ja Leedu lähenemiste võrdlus“ eest.

 

Sotsiaalministeeriumi eripreemiad:

 • magistriõppe üliõpilasele (900 eurot) Astrit Karro’le konkursitöö „Kuhu edasi? – Metsa! Ehk pikamaakõndimine kui kaasaegne sotsiaaltöömeetod töös probleemse käitumisega noortega“ eest;
 • doktoriõppe üliõpilasele (1400 eurot) Hedda Lippus-Metsaots’ale konkursitöö „lsikutevaheline vägivald Eestis: levimus, mõju tervisele ja tervisekäitumisele“ eest.

 

Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemiad:

 • magistriõppe üliõpilasele (500 eurot) Tuuli Jõesaar’ele konkursitöö „Keskaegsete jalatsite valmistamismeetodid Kadrioru koge leiukompleksi näitel“ eest;
 • magistriõppe üliõpilasele (500 eurot) Jana Ratas’ele konkursitöö „Õmbluskunst keskaegsetes linnades Tallinna Jahu tn arheoloogiliste leidude näitel“ eest.

 

Tänukirjad 2021. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil I preemia pälvinud teadustööde juhendajatele:

 • rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
  • Kaija Põhako-Esko’le Verner Sääsk’i konkursitöö „Anioonsetel plaatina(II) kompleksidel põhinevate luminestsentsete ioonsete vedelike valmistamine optoelektroonilisteks rakendusteks” juhendamise eest loodusteaduste valdkonnas;
  • Vladislav Ivaništšev’ile Verner Sääsk’i konkursitöö „Anioonsetel plaatina(II) kompleksidel põhinevate luminestsentsete ioonsete vedelike valmistamine optoelektroonilisteks rakendusteks” juhendamise eest loodusteaduste valdkonnas;
  • Kärol Soidla’le Kadi Reintam’i konkursitöö „Söömishäirete sümptomite muutuse seosed diagnostiliste kategooriate ning seisundiärevuse ja depressiooniga“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas;
  • Kirsti Akkermann’ile Kadi Reintam’i konkursitöö „Söömishäirete sümptomite muutuse seosed diagnostiliste kategooriate ning seisundiärevuse ja depressiooniga“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas;
  • Kandela Õun’ale Elerin Tetsmann’i konkursitöö „Politsei ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimalused lähisuhtevägivalla varajasel märkamisel ja sekkumisel Viljandi maakonna näitel“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas;
  • Külli Habicht’ile Kulla Mellov’i konkursitöö „Linnunimetused eesti kirjakeeles kuni 1739. aastani“ juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas;
  • Külli Prillop’ile Kulla Mellov’i konkursitöö „Linnunimetused eesti kirjakeeles kuni 1739. aastani“ juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.
 • magistriõppe üliõpilaste astmes:
  • Mart Loog’ile Alissa Agerova konkursitöö „Rakutsüklist sõltumatu signaalimine modifitseeritud Clb5-Cdk1 kompleksiga“ juhendamise eest loodusteaduste valdkonnas;
  • Ilona Faustova’le Alissa Agerova konkursitöö „Rakutsüklist sõltumatu signaalimine modifitseeritud Clb5-Cdk1 kompleksiga“ juhendamise eest loodusteaduste valdkonnas;
  • Häli Tarum’ile Kadri Kuulpak’i konkursitöö „„Hooldajatel on kiire, meil on jälle aega üleliia.“ Hooldekodu elanike autonoomiaga arvestamine kolme hooldekodu näitel“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas;
  • Kelli Lehto’le Triinu Ojalo konkursitöö „Depressiooni ja antidepressantide kasutuse seoses dementsuse ja Alzheimeri tõve geneetilise riskiga“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas;
  • Raili Marling’ule Sara Arumetsa konkursitöö „Seesmuse ja välisuse vahel. Simone de Beauvoiri ambivalentsuse mõiste toel transsoolisuse fenomenoloogia poole“ juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas;
  • Virve-Anneli Vihman’ile Adele Vaks’i konkursitöö „Noomenifraasi morfosüntaks kakskeelsete eesti-norra laste keelekasutuses“ juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.

 

 • doktoriõppe üliõpilaste astmes:
  • Mart Loog’ile Mihkel Örd’i konkursitöö „Uurimus tsükliinist sõltuva kinaasi Cdk1 substraatide fosforüleerimise ajastamisest rakutsükli jooksul“ juhendamise eest loodusteaduste valdkonnas;
  • Renate Pajusalu’le Helen Hint’i konkursitöö „Fraasist nullini: eesti keele viitamisvahendite mitmefaktoriline, vormispetsiifiline ja keeltevaheline analüüs“ juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.

 

Tänukirjad 2021. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil peapreemia pälvinud teadustööde juhendajatele:

 • Kaido Tammeveski’le Sander Ratso konkursitöö „Hapniku elektrokatalüütiline redutseerumine mitteväärismetallkatalüsaatoritel“ juhendamise eest loodusteaduste valdkonnas;
 • Eva Piirimäe’le Juhan Saharov’i konkursitöö „Majandusiseseisvusest poliitilise suveräänsuseni: leiutades „isemajandamist“ Eesti NSV-s“ juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.
Digiõppe kursus - Tartu Ülikool

Tartu Ülikool noppis kolm digiõppe tipptaseme kursuse tiitlit

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemiate laureaadid

Presidendi kultuurirahastu preemiad pälvisid Hedvig Tamman ja Liisa Rätsep

Akadeemik Andres Metspalu

Andres Metspalu valiti Academia Europaea liikmeks