Valijakompass aitab valimiste eel leida oma vaadetele lähima erakonna

2015. aasta märtsikuus toimuvate riigikogu valimiste eel on kõigil huvilistel võimalus leida valimistel kandideerivate erakondade hulgast enda vaadetele lähim erakond. Selleks on Tartu ülikooli riigiteaduste instituut ja Eesti rahvusringhääling loonud valijakompassi – valijakompass.err.ee.

Valijakompassi kasutatakse riigikogu valimistel Eestis juba teist korda. 2011. aasta valijakompassi kasutas ligikaudu 10% valijaskonnast ehk ca 110 000 unikaalset kasutajat.

„Kompass aitab mööda vaadata tavapärastest stereotüüpidest ning keskenduda sellele, mis on oluline igas toimivas demokraatlikus riigis – poliitika sõlmküsimustele,” rääkis valijakompassi projekti põhitäitja, TÜ riigiteaduste instituudi teadur Kristjan Vassil.

Vastates 30 poliitilisele väitele, on kasutajatel võimalik määrata oma asukoht poliitilisel maastikul ning leida oma vaadetele kõige lähem erakond. „Väited katavad suure osa Eesti ühiskonnas aktuaalsetest teemadest, sh on väiteid nii maksusüsteemi, ühiskonna avatuse, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ka julgeolekupoliitika teemadel. Väitega nõustudes või mitte nõustudes, arvutataksegi kattuvus erakondade vaadetega,“ rääkis TÜ teadur Mihkel Solvak.

Erakondade seisukohad leiti keeruka kodeerimisprotsessi tulemusel, kus erakondasid kodeerisid Tartu ülikooli teadurid ja magistrandid. Lisaks anti erakondadele võimalus positsioneerida ennast ise 30 väite osas, kusjuures iga erakond pidi pakkuma ka allika oma positsiooni tõendamiseks.

Valijakompassi eesmärk on juhtida valijate tähelepanu ratsionaalsetele poliitikaküsimustele ning aidata positsioneerida erakondi tuginedes nende programmilistele seisukohtadele.

Valijakompass on kõigile kättesaadav aadressil valijakompass.err.ee.

Lisainfo: Kristjan Vassil, Tartu ülikooli teadur, tel: 5684 4856, e-post: kristjan.vassil@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392