Soovitame üksikuid aineid tasemeõppekavadest

Instituudid, kolledžid soovitavad 2023/24. õppeaasta kevadsemestril järgmisi aineid:

Aine Küsimuste korral ja ainele registreerumiseks võta ühendust

Omailma analüüs ja loomade representatsioonid (6 EAP-d)
Semiootika alused (3 EAP-d)

Semiootika osakond: Ulvi Urm, 737 5933, ulvi.urm@ut.ee

Rütmika ja muusikaline liikumine II (3 EAP-d)
Eripedagoogika alused (6 EAP-d)

Haridusteaduste instituut: Marge Kimmel, 737 6446, marge.kimmel@ut.ee

Eesti keele kursus C1-tasemele (6 EAP-d)
Eesti keel edasijõudnutele I (C1.1) (6 EAP-d)
Seto elulaad, elatusalad ja pärimuskultuur (3 EAP-d)
Mulgi keel ja kirjandus (3 EAP-d)
Ungari maatundmine ja ajalugu (3 EAP-d)
Ungari keele algkursus, tase 0 > A1.2 (3 EAP-d)

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut: Tiia Margus, 737 5221, tiia.margus@ut.ee

Ukraina keel algajatele (inglise keele baasil), tase 0 > A1.1 (6 EAP-d)
Inglise keel töökeskkonnas, tase B2 (3 EAP-d)
Läti kirjandus ja film (3 EAP-d)
Vanemate keelemälestiste lektüür (3 EAP-d)

Maailma keelte ja kultuuride instituut: Marju Adams, 737 5354, marju.adams@ut.ee
Tärkavad majandused maailmamajanduses (6 EAP-d)

Majandusteaduskond: Kersti Kurri, 737 6313, kersti.kurri@ut.ee

Programmeerimisest maalähedaselt (1 EAP-d)
Videomängude arengulugu (3 EAP-d)

Digitaalne maailmapilt (6 EAP-d)

Arvutiteaduse instituut: Jaanika Seli, 737 6426, jaanika.seli@ut.ee  

Kestliku arengu käsitlused (6 EAP-d)
Heaolu ja selle mõõtmine (6 EAP-d)
Meediaõpetus (6 EAP-d)
Diskursusanalüüs (6 EAP-d)

Ühiskonnateaduste instituut: Gea Kiisk, 737 4622, gea.kiisk@ut.ee  

Läänemere regiooni ajalugu (6 EAP-d)
Käitumuslik poliitikakujundamine (3 EAP-d)
Sissejuhatus mõju hindamisse (6 EAP-d)
Sissejuhatus mõju hindamisse (6 EAP-d)

Johan Skytte poliitikauuringute instituut: Eelika Laane-Hannus, 737 6212, eelika.laane-hannus@ut.ee
Sotsiaalõigus (3 EAP-d)
Sissejuhatus laste õiguste kaitsesse (3 EAP-d)

Õigusteaduskond: Aive Suik, 737 5386, aive.suik@ut.ee

Vabavara QGIS geoinformaatika alustega (3 EAP-d)
Ruumiandmed veebis (3 EAP-d)
Liikuvus ja transpordigeograafia (3 EAP-d)

Geograafia: Heli Raagmaa, 737 5816, heli.raagmaa@ut.ee
Ülevaade Eesti merenduse ajaloost ning selle allikatest (1 EAP-d)
Suured vastasseisud (3 EAP-d)
Eesti iseseisvuse sünd (3 EAP-d)
Arheoloogia mittearheoloogidele (3 EAP-d)
 
Ajaloo ja arheoloogia instituut: Kaili Kaseorg-Cremona, 737 5651, kaili.kaseorg-cremona@ut.ee
Videokool (3 EAP-d)
Veebipõhine inglise keele grammatika põhikursus (3 EAP-d)
Veebipõhine inglise keele grammatika põhikursus 2 (3 EAP-d)
Omakultuuriakadeemia 2023/2024 (1 EAP)
 
Viljandi kultuuriakadeemia: Kristine Liiva, kristine.liiva@ut.ee

Otsuste mõistmine ja mõjutamine (6 EAP-d)
Inimene ja organisatsioon (6 EAP-d)
Suhtlemispsühholoogia(3 EAP-d)

Psühholoogia instituut: Kertu Ird; 737 5903; kertu.ird@ut.ee
Bioloogilise mõtte areng, teadusmetodoloogia ja bioeetika (6 EAP-d)
Keskkonna biotehnoloogia (6 EAP-d)
Üld- ja käitumisgeneetika (3 EAP-d)
Molekulaarbioloogia (6 EAP-d)
Rakubioloogia I (3 EAP-d)
Geneetika I (3 EAP-d)
 
Molekulaar- ja rakubioloogia instituut: Margus Leppik; 737 5032; margus.leppik@ut.ee

Ainele registreerumine käib kontaktisikute kaudu.
Õppimise eest tasumine toimub vastavas instituudis, kolledžis kehtiva ainepunkti hinna alusel.

Paindlikud täiendusõppes osalemise võimalused Tartu Ülikoolis.

Tasemeõppeained täiendusõppena

Väärikate ülikooli konverents - Tartu Ülikool

Väärikate ülikooli 2023/2024. õppeaasta lõpuaktus

täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest