Täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppest on loodud bakalaureuse- või magistriõppe ainetest.

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppest pakuvad täiskasvanud õppijatele töö ja muude kohustuste kõrvalt paindliku õppimiskoormusega enesetäiendusvõimalusi. See on hea võimalus ka eriala sobivuse üle otsustamiseks, et pärast õpingute lõppu või kunagi hiljem tasemeõppekavale astuda ning kraad omandada. Õpitee algus on juba tehtud. Õppetöö toimub koos üliõpilastega.

Vaata registreerimiseks avatud programme

#täiendusõpe
Täiendusõpe
#kestlikkus #täiendusõpe #ühiskonnale
mets

Kevadsemestril alustab jätkusuutlikkust arendav kursus