Elizabeth Teodora Kasa Malksoo

Elizabeth Teodora Kasa Malksoo

Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
prantsuse õiguskeele õpetaja, MAÕP "Rahvusvaheline õigus ja inimõigused" programmijuht