Endla Lõhkivi

Endla Lõhkivi

Kraad
PhD (filosoofia)
Filosoofia osakond
Teadusfilosoofia õppetool
teadusfilosoofia kaasprofessor
Jakobi 2-323

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel

Uurimis- ja juhendamisteemad

  • empiiriliselt informeeritud teadusfilosoofia
  • väärtused teaduses
  • teadustöö kultuuriaspektid
  • teaduslik objektiivsus
  • distsiplinaarsus ja interdistsiplinaarsus teaduses