Kadri Koreinik

Kadri Koreinik

Kraad
PhD (sotsioloogia)
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
keelesotsioloogia kaasprofessor
Jakobi 2-416