Kerttu Rozenvalde

Kerttu Rozenvalde

Kraad
PhD (keeleteadus)
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
keelepoliitika teadur
Jakobi 2-437