Pärtel Piirimäe

Pärtel Piirimäe

Kraad
PhD (ajalugu)
Filosoofia osakond
Mõtteloo õppetool
õppetooli juhataja, mõtteloo professor
Jakobi 2-324

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Academia platvormi konto

Uurimis- ja juhendamisteemad

  • Euroopa ja Eesti mõttelugu
  • varauusaja poliitilise ja rahvusvahelise mõtte ajalugu, rahvusvahelise õiguse ajalugu
  • varauusaja loomuõiguse ja moraalifilosoofia ajalugu
  • varauusaja propaganda ja ajalookirjutuse ajalugu