Видеолекции на 2021/2022 учебный год

Видеолекции Университета для старшего поколения на 2021/2022 учебный год.

#teadus #ühiskonnale
Some of the most common basidiocarp morphotypes in Dacrymycetes.

Anton Savchenko kaitseb doktoritööd „Taxonomic studies in Dacrymycetes: Cerinomyces and allied taxa“

#teadus #ühiskonnale
Covid

Koroonaviirusega nakatumine on kuuga vähenenud enam kui kolmandiku võrra