Autor:
Vilja Saluveer

Australian-European Network (AEN)

Üliõpilasvahetus AEN võrgustikku (Australian-European Network) kuuluvate ülikoolidega toimub Utrechti koostöövõrgustiku raames. AEN võrgustikku kuulub viis Austraalia ülikooli: Griffithi ülikool Queenslandis, Western Sydney ülikool Sydneys, Edith Cowani ülikool Perthis, Tasmania (UTAS) ülikool ning Wollongong (UOW) ülikool.

Stipendium

Vahetusüliõpilastele on välisülikoolis tagatud tasuta õpe. Kulutused majutusele, toidule, reisile, viisale ning õppematerjalidele tuleb üliõpilasel endal kanda!

 

Kandideerimine


Programmile saavad kandideerida kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased. Ülikoolide valimisel tuleb jälgida, millised erialad on kandideerimiseks avatud - mõned ülikoolid ei võta vahetusüliõpilasi vastu kõikidele erialadele (kõige sagedamini on piiranguid arsti- ja õigusteaduse üliõpilastele). Täpsemat infot leiad AEN-i kodulehelt.

Konkurss toimub kord aastas (jaanuaris) ning avaldusi saab esitada järgmiseks õppeaastaks. Kandideerida saab nii üheks kui kaheks semestriks: juuli-detsember ja/või veebruar-juuli. Kandideerimisel tuleb esitada pingerida kolmest eelistatud ülikoolist ning väljavalitud üliõpilased paigutatakse Utrechti võrgustiku vastava komisjoni poolt ühte soovitud ülikooli.

Kandideerides AEN-võrgustiku kaudu, pole samal aastal paralleelselt võimalik MAUI-võrgustiku kaudu kandideerida.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

Esmase otsuse üliõpilaste valimisel teeb TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjon ning TÜ poolt väljavalitud üliõpilaste andmed edastatakse AEN komisjonile, kes paigutab üliõpilased välisülikoolidesse. Seejärel tuleb üliõpilasel saata oma kandideerimisdokumendid vastavasse välisülikooli, kus tehakse lõplik otsus vastuvõtmise kohta. Kuna kogu protsess on küllaltki aeganõudev, tuleb arvestada, et lõplikud otsused võivad selguda alles aprillis-mais.

Kandideerimise üldinfot vaata siit!

 Õpiränne välismaale pealehele            

ESITA AVALDUS