TÜ partnerülikoolid ja võrgustikud: kandideerimise üldinfo

Sihtrühm

Kandideerida saavad enamasti kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased, va. juhul, kui partnerülikool ei ole kehtestanud konkreetseid piiranguid - näiteks ei võeta mitmes ülikoolis vahetusüliõpilasi vastu arstiteaduse erialadele. Täpsemat infot selle kohta leiab konkreetsest konkursikuulutustest.

Õppeperiood välisülikoolis

Võimalik on kandideerida 1-2 semestriks, kuid tuleb arvestada, et tiheda konkursi korral võib välismaal õppimise vahendamise komisjon määrata õppeperioodiks vaid ühe semestri. Oluline on meeles pidada, et vahetusüliõpilasena välismaal õppides peab üliõpilane olema Tartu Ülikooli üliõpilaste nimekirjas terve välismaal õppimise perioodi.

Õppetöö keel välisülikoolis

Sageli saab välisülikoolis hakkama inglise keelega: tavaliselt pakuvad ka mitte-ingliskeelsete maade koolid ingliskeelseid kursusi, ehkki valik võib olla üsna piiratud. Samas, Saksa ülikoolides toimub õppetöö peamiselt ainult kohalikus keeles ning kandideerimisel on nõutud hea saksa keele oskus. Ka Hiina ja Jaapani ülikoolide puhul võib välismaal õppimise vahendamise komisjon eelistada neid, kes on mingil määral kohalikku keelt juba õppinud. Kandideerimisel on alati nõutud keeleoskust tõendav dokument. Inglise keele puhul võidakse nõuda rahvusvahelise keeletesti (nt TOEFL, IELTS) tulemust (seda eriti ülikoolides väljaspool Euroopat ning magistrantide ja doktorantide puhul), kuid tihtipeale sobib ka TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži test - tingimused on kooliti erinevad.

Stipendiumid ja kulud

TÜ vahetusüliõpilasele on partnerülikoolis alati tagatud tasuta õpe (st õppemaksu ei küsita). Paljudel juhtudel pakutakse ka tasuta majutust ülikooli ühiselamus ning igakuist stipendiumi või tasuta toitlustamist (viimane kehtib eriti USA koolide puhul: valitakse nn mealplan, mis tähendab tavaliselt 19-21 tasuta toidukorda nädalas ülikooli sööklates/kohvikutes). Täpsemat infot partnerülikoolide stipendiumitingimustest leiab konkreetsest konkursikuulutusest. Kulutused reisile, viisale, tervisekindlustusele jms tuleb reeglina üliõpilasel endal katta. Ülikoolide kodulehtedelt leiab tavaliselt infot ka sihtkohamaa elukalliduse kohta. USA ülikoolide puhul on vaja arvestada ka sellega, et seal tuleb õppetööks vajalikud õpikud endal välja osta ning sellele võib kuluda kuni mitusada eurot

Kandideerimine

Partnerülikoolidesse kandideerimine toimub läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse ning avaldused tuleb esitada kuulutuses mainitud tähtajaks TÜ rahvusvaahelise õpirände keskusesse. Ülikoolide kandideerimistähtajad on erinevad, sõltudes partnerülikoolidest. Põhikonkursid toimuvad kevadsemestril (jaanuarist maini) ning kandideerimine toimub järgmiseks õppeaastaks (kas üheks või mõlemaks semestriks). Kui kevadistel konkurssidel jääb kohti üle, siis kuulutatakse sügisel (septembris-oktoobris) välja lisakonkurss kandideerimaks sama õppeaasta kevadsemestriks. Sügisestel konkurssidel on valikuvõimalused väiksemad ja konkurss võib olla tihedam. Vahetusüliõpilaseks tuleks kandideerida vahetusele eelneva õppeaasta kevadsemestril; kui plaan minna ainult kevadsemestriks, siis võib - aga ei pruugi - avaneda võimalus ka sama õppeaasta sügissemestril.

Välismaal õppimise vahendamise komisjon

Esmase otsuse üliõpilaste valimisel partnerülikoolidesse teeb TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjon ning komisjoni poolt väljavalitud üliõpilaste dokumendid edastab üliõpilane või üliõpilasvahetuse koordinaator välisülikooli, kus tehakse lõplik otsus üliõpilase vastuvõtmise kohta.

Välismaal õppimise vahendamise komisjoni koosseis 2020/21. õppeaastal:

  • Piret Maiste, üliõpilasvahetuse koordinaator;
  • Kristi Kerge, rahvusvahelise koostöö juht;
  • Jaanika Haljasmäe, Erasmuse programmi koordinaator;
  • Ene Küüner, õppekorraldusnõustaja;
  • Raili Marling, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna anglistika osakonna juhataja, anglistika professor, Euroopa keelte ja kultuuride magistriõppe programmijuht, germaani-romaani doktoriõppe programmijuht;
  • Olga Bogdanova, sotsiaalteaduste valdkonna Johan Skytte poliitikauuringute instituudi asejuhataja õppetöö alal, Aasia keskuse arendusjuht, Euroopa õpingute magistriõppekava programmijuht;
  • Margus Leppik, geenitehnoloogia bakalaureuse- ja magistriõppekava programmijuht, biomeditsiini magistriõppekava programmijuht, molekulaarsete bioteaduste magistriõppekava programmijuht;
  • Liina Pärnamäe, meditsiiniteaduste valdkonna õppekorralduse spetsialist;
  • Joosep Heinsalu, sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilaskogu esimees;

Komisjonil on õigus kutsuda koosolekule komisjoni mittekuuluvaid isikuid, kellel on nõuandev hääleõigus. Reeglina võetakse komisjoni poolt väljavalitud tudengitega ühendust e-posti teel. Väljavalitud tudeng peab arvestama, et välisülikoolis õppimise kohast loobumise korral tuleb TÜ rahvusvahelise õpirände keskust koheselt teavitada. Liiga hiline informeerimine toob kaasa olukorra, kus õppimisvõimalus jääb kasutamata. Kui üliõpilane on korduvalt õppekohast loobunud, siis uuel kandideerimisel on eelnevad loobumised aluseks taotluse pingereas tahapoole jätmiseks.

 

 

#õppimine #välismaal õppija
Tudengid

Erasmus+ programmiga Euroopasse praktikale

#koostöö #õppimine
cc2a3419-andero_kalju_52385121401_o.jpg

Wise ja Tartu Ülikooli Sihtasutus lõid stipendiumi, et julgustada naisi IT-d õppima

#ettevõtlus #kooliõpilasele #koostöö #õppimine
1938x1098

Kutse Delta X ärimudelite võistlusele!