TÜ partnerülikoolid ja võrgustikud: kandideerimise üldinfo

Sihtrühm

Kandideerida saavad enamasti kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased, va. juhul, kui partnerülikool ei ole kehtestanud konkreetseid piiranguid - näiteks ei võeta mitmes ülikoolis vahetusüliõpilasi vastu arstiteaduse erialadele. Täpsemat infot selle kohta leiab konkreetsest konkursikuulutustest.

Õppeperiood välisülikoolis

Võimalik on kandideerida 1-2 semestriks, kuid tuleb arvestada, et tiheda konkursi korral võib välismaal õppimise vahendamise komisjon määrata õppeperioodiks vaid ühe semestri. Oluline on meeles pidada, et vahetusüliõpilasena välismaal õppides peab üliõpilane olema Tartu Ülikooli üliõpilaste nimekirjas terve välismaal õppimise perioodi.

Õppetöö keel välisülikoolis

Sageli saab välisülikoolis hakkama inglise keelega: tavaliselt pakuvad ka mitte-ingliskeelsete maade koolid ingliskeelseid kursusi, ehkki valik võib olla üsna piiratud. Samas, Saksa ülikoolides toimub õppetöö peamiselt ainult kohalikus keeles ning kandideerimisel on nõutud hea saksa keele oskus. Ka Hiina ja Jaapani ülikoolide puhul võib välismaal õppimise vahendamise komisjon eelistada neid, kes on mingil määral kohalikku keelt juba õppinud. Kandideerimisel on alati nõutud keeleoskust tõendav dokument. Inglise keele puhul võidakse nõuda rahvusvahelise keeletesti (nt TOEFL, IELTS) tulemust (seda eriti ülikoolides väljaspool Euroopat ning magistrantide ja doktorantide puhul), kuid tihtipeale sobib ka TÜ maailma keelte ja kultuuride instituudi test - tingimused on kooliti erinevad.

Stipendiumid ja kulud

TÜ vahetusüliõpilasele on partnerülikoolis alati tagatud tasuta õpe (st õppemaksu ei küsita). Paljudel juhtudel pakutakse ka tasuta majutust ülikooli ühiselamus ning igakuist stipendiumi või tasuta toitlustamist (viimane kehtib eriti USA koolide puhul: valitakse nn mealplan, mis tähendab tavaliselt 19-21 tasuta toidukorda nädalas ülikooli sööklates/kohvikutes). Täpsemat infot partnerülikoolide stipendiumitingimustest leiab konkreetsest konkursikuulutusest. Kulutused reisile, viisale, tervisekindlustusele jms tuleb reeglina üliõpilasel endal katta. Ülikoolide kodulehtedelt leiab tavaliselt infot ka sihtkohamaa elukalliduse kohta. USA ülikoolide puhul on vaja arvestada ka sellega, et seal tuleb õppetööks vajalikud õpikud endal välja osta ning sellele võib kuluda kuni mitusada eurot

Kandideerimine

Partnerülikoolidesse kandideerimine toimub läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse ning avaldused tuleb esitada kuulutuses mainitud tähtajaks SoleMOVE keskkonda. Ülikoolide kandideerimistähtajad on erinevad, sõltudes partnerülikoolidest. Põhikonkursid toimuvad kevadsemestril (jaanuarist maini) ning kandideerimine toimub järgmiseks õppeaastaks (kas üheks või mõlemaks semestriks). Kui kevadistel konkurssidel jääb kohti üle, siis kuulutatakse sügisel (septembris-oktoobris) välja lisakonkurss kandideerimaks sama õppeaasta kevadsemestriks. Sügisestel konkurssidel on valikuvõimalused väiksemad ja konkurss võib olla tihedam. Vahetusüliõpilaseks tuleks kandideerida vahetusele eelneva õppeaasta kevadsemestril; kui plaan minna ainult kevadsemestriks, siis võib - aga ei pruugi - avaneda võimalus ka sama õppeaasta sügissemestril.

Tavaliselt on kandideerimiseks vaja esitada: motivatsioonikiri, soovituskiri, õppetulemuste tõend ja keeletõend. Täpsem info dokumentide vormistamise kohta on siin.

Kuna SoleMove süsteem on ingliskeelne, siis on kandideerimise juhend siin esitatud ka inglise keeles.

Study abroad applications are processed electronically via SoleMove system. In order to submit an application make sure the application call of your interest is open. To submit the application:

 1. Go to the website SoleMove (NB! SoleMovekicks you out of the system when you open multiple SoleMove browser windows).
 2. Select University of Tartu as your home university from the list.
 3. Log into the system by using your UT credentials.
 4. From the menu at left side bar, choose: a) "Application form for outgoing student mobility." The student mobility application templates are not listed in case you have an employee status at UT. Please e-mail studyabroad@ut.ee and kindly ask to add outgoing student status to your SoleMove user.
 5. Click "new" to start creating an application.
 6. Choose mobility type ("Study" for regular exchange studies).
 7. Select application period from the list- for example "February application period /24.01.2024-22.02.2024"
 8. Click "save" to save the draft and start filling out the application.

NB! Start filling the application from the second tab (exchange study information), not from the first (personal data). It is important because choosing the study abroad exchange programme under "add new institution/enterprise" defines the fields of the application template accordingly. Once the study abroad exchange programme has been selected, the application template gets changed, before that it is displayed as general template.

When applying under exchange programme to any partner university adding the destinations to the application is only allowed via "add new institution/enterprise" and not via "add new institution/enterprise (as freemover)". Freemover applications are not acceptable!

Make sure you follow the tips available under "?" in front of the data fields.

Välismaal õppimise vahendamise komisjon

Esmase otsuse üliõpilaste valimisel partnerülikoolidesse teeb TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjon ning komisjoni poolt väljavalitud üliõpilaste dokumendid edastab üliõpilane või üliõpilasvahetuse koordinaator välisülikooli, kus tehakse lõplik otsus üliõpilase vastuvõtmise kohta.

Välismaal õppimise vahendamise komisjoni koosseis 2023/24. õppeaastal:

 • Kristi Liivamägi, välisõppe koordinaator;
 • Kristi Kerge, rahvusvahelise koostöö juht;
 • Ene Küüner, õppekorraldusnõustaja;
 • Raili Marling, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna anglistika osakonna juhataja, anglistika professor, Euroopa keelte ja kultuuride magistriõppe programmijuht, germaani-romaani filoloogia doktoriõppe programmijuht, maailma keelte ja kultuuride kolledži asedirektor;
 • Maili Vilson, sotsiaalteaduste valdkonna Johan Skytte poliitikauuringute instituudi asejuhataja õppetöö alal;
 • Margus Leppik,loodus- ja täppisteaduste valdkonna molekulaar- ja rakubioloogia instituudi asedirektor, molekulaarbioloogia teadur, geenitehnoloogia bakalaureuse- ja magistriõppekava programmijuht, biomeditsiini magistriõppekava programmijuht, molekulaarsete bioteaduste magistriõppekava programmijuht;
 • Liina Pärnamäe, meditsiiniteaduste valdkonna õppekorralduse spetsialist;
 • Joosep Heinsalu, üliõpilasesindaja.

Komisjonil on õigus kutsuda koosolekule komisjoni mittekuuluvaid isikuid, kellel on nõuandev hääleõigus. Reeglina võetakse komisjoni poolt väljavalitud tudengitega ühendust e-posti teel. Väljavalitud tudeng peab arvestama, et välisülikoolis õppimise kohast loobumise korral tuleb TÜ rahvusvahelise õpirände keskust koheselt teavitada. Liiga hiline informeerimine toob kaasa olukorra, kus õppimisvõimalus jääb kasutamata. Kui üliõpilane on korduvalt õppekohast loobunud, siis uuel kandideerimisel on eelnevad loobumised aluseks taotluse pingereas tahapoole jätmiseks.

 

 

linn

Välismaale õppima: mida võiks teada õpirände planeerimisest

Lilled aulas

Lõpuaktuste ajakava 2024