Hargettevõtete programmi mentorid

Hargettevõtete programmi mentorid on oma ala eksperdid ning nõustavad tiime vastaval teemal.

Andres Kuusik

Triin Siil

Andres Kuusik

Turunduse professor, Tartu Ülikool

Andres Kuusik on Tartu Ülikooli turunduse professor ja TÜ neuroturunduse labori asutaja. Ta on ärifestivali sTARTUp Day ning Delta Majanduskonverentsi ideede autor ja ellukutsuja. 

Triin Siil

intellektuaalse omandi ja andmekaitse õiguse jurist

Triin on intellektuaalse omandi ja andmekaitse õiguse jurist, kes on nõustanud ettevõtteid ja avaliku sektori asutusi nii loomemajanduse, IKT kui ka teadustulemuste kommertsialiseerimise ja teadmussiirde valdkonnas. Aastail 2007-2017 töötas ta advokaadina Baltikumi juhtiva rahvusvahelise advokaadibüroo GLIMSTEDT Tallinna kontoris. 2016. a praktiseeris Triin Saksa Vähiuuringute Keskuse tehnoloogiasiirde osakonna juristina Heidelbergis, Saksamaal. Alates 2017. aastast töötab Triin Cybernetica AS-is - esmalt peajuristina, hiljem privaatsuskaitse konsultandina.

Lisaks õigusnõustamisele on Triin ka õigusteaduse uurija ja lektor. Teda huvitavad põhiõiguste kaitse massandmetöötluses ning intellektuaalse omandi õigused kui vahend majandusarengu kiirendamiseks avatud innovatsiooni paradigma kontekstis. 2014-2015 viis Triin Fulbright Student stipendiaadina läbi uurimisprojekti USA-s ning on külalisuurijana tegutsenud ka Taani ja Saksa ülikoolides.

Veiko Valkianinen

Maret Ahonen

Veiko Valkiainen

Juhtimiskoolitaja

Veiko Valkiainen on üle 20-aastase juhtimise arendamise alase töökogemusega professionaal, kes keskendub oma töös meeskondade tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Muuhulgas peab ta ka juhtimispodcasti "Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis”, kus ta püüab leida vastust küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Tema vestluskaaslasteks on nii tegevjuhid, juhtimiskoolitajad, konsultandid kui ka tippsportlased.

Hariduselt on Veiko psühholoog, arendanud ennast gestaltterapeudi õppes (Gestalt Institute of Scandinavia, Taani) ning viimati ka coach’i väljaõppes (Erickson Coaching International, New York.) Hetkel on ta doktorant Tatu Ülikooli juhtimise õppetoolis ja uurib isejuhtivaid meeskondi ning organisatsioone. Ta on viinud aastate jooksul läbi hulga juhtimisalaseid koolitusi, seminare ja esitlusi, kus on osalenud sadu juhte. Tal on mitmekülgne töökogemus erinevatest ettevõtetest, sh Eesti Energia AS, Rahandusministeerium, Elion Ettevõtted AS (tänane Telia), Eesti Pank, BCS Itera AS, Olympic Entertainment Group AS, MYJAR IT OÜ.

Maret Ahonen

Startup Lab juht, Tartu Ülikool

Maret Ahonen on Tartu Ülikooli Startup Lab-i juht. Maret omab pikaaegset kogemust ettevõtlusalaste õpitubade ja koolituste korraldamisel. Ta on juhendanud mitmeid üliõpilaste liftikõne treeninguid ja viinud läbi esitlusoskuste töötubasuid doktorantidele. Ta on sageli kutsutud hindama alustavate start-up ettevõtjate liftikõnesid.

Kati Pino

Vandeadvokaat

Kati Pino osutab idufirmadele õigusabi kõikides äriühinguõiguslikes ja lepingulistes küsimustes, sealhulgas põhitingimuste kokkulepete (term sheet), investeerimislepingute, konverteeritavate laenude või muude osaluseks konverteeritavate võlakirjade, osanike või aktsionäride lepingute, optsioonide, osaluse tabelite (cap table), piiriüleste ühinemiste, grupi restruktureerimiste, teise jurisdiktsiooni üleviimiste (flips) jpt. küsimustes.

Samuti nõustab ta ettevõtjaid erinevates intellektuaalomandi küsimustes kaubamärkidest sotsiaalmeedia varadeni, ning aitab tagada, et kliendi intellektuaalomandi portfell oleks hästi koostatud, toimiv ja oskuslikult juhitud.

Andrus Kurvits

Juhatuse liige, Tartu Teaduspark