Majandusarvestus III

-

Toimumise aeg
Maht
6 EAP (156 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
540 EUR
Õppejõud
Piret Linnasmägi
Juta Tikk
Õppekava rühm
Majandusarvestus ja maksundus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVMJ.TK.014
Eesmärk:
Täiendusõppeprogramm "Majandusarvestus III" on oodatud järg programmile "Majandusarvestus I, II". Tegeleme edasi raamatupidamisarvestuslike teemadega, lisandub juhtimisarvestuse temaatika. Selgitame maksuseaduseid, toome esitatud teooriatele toetudes ka palju praktilisi näiteid. Juhtimisarvestuse osa on mahukas teoreetiline õppematerjal. Kursus on seotud Eesti Raamatupidajate Kogu kutsenõuetega (vt kutseeksam), raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Sihtrühm:
Kaalu programmis osalemist, kui:
 • Sind huvitab majandusarvestus kui eriala, Sul on algteadmised olemas ja Sa soovid tänases majandusruumis paremini orienteeruda;
 • Sinu tööülesandeks on raamatupidamise korraldamine, oled ärijuht või siis alles õpid raamatupidamist, kuid näed oma tulevikku selles püsivalt kasulikus ja väga loomingulises (st üldsegi mitte "kuivas") valdkonnas;
 • oled kaua raamatupidajana töötanud ja ootad arenguks uusi teadmisi, sh soovid sooritada kutseeksamit;
 • oled kaugkoolituskursuse "Majandusarvestus I, II" vilistlane - siit tuleb programmi III osa! Proovi lahendada programmi TASEMETESTI

 • Kursuse õpiväljundid:
  Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - oskab koostada raamatupidamise aastaaruande põhiaruandeid; - järgib raamatupidamise seadust ja normatiivakte ning teab maksukorralduse seadusega seotud mõisteid, nõudeid ja kohustusi (tulu-, sotsiaal- ja käibemaks); - tunneb olulisemaid kogumispensionide ja töötuskindlustuse seadustega seotud mõisteid, seadustest tulenevaid nõudeid ja kohustusi; - teab maksude deklareerimise ja tasumise üldnõudeid; - tunneb ettevõtte kuluarvestust ja kulude liigitamise põhimõtteid ning oskab teostada kulu-maht-kasum analüüsi; - tunneb eelarvestamise meetodeid, koondeelarve osi ja tegevusvaldkonnast põhjustatud eripärasid; - analüüsib põhiliste meetodite järgi ettevõtte finantsaruandeid.
  Õppejõud:
  Piret Linnasmägi - Raamatupidaja, konsultant ja koolitaja nii finantsarvestuse kui juhtimise alal. Piret Linnasmägil on sotsiaalteaduse magistrikraad finantsjuhtimises (Turundus ja finantsjuhtimine, Tartu Ülikool ning Tartu Ülikooli ärijuhtimise diplom. Ta on läbinud erinevaid koolitusi finantsarvestuse, maksude ja juhtimise teemadel. Ta on mitmete õppematerjalide autor. Ta on juhtinud erinevaid ettevõtteid ja korraldanud-konsulteerinud raamatupidamisarvestuse korraldamist väikeettevõtetes. Alates 2008.a. on Piret Linnasmägi täiendusõppeprogrammide "Majandusarvestus I, II" ja "Majandusarvestus III" külalisõppejõud.


  Juta Tikk - Majandusarvestuse lektor ja SA Innove raamatupidajate kutsevõistluste korraldaja (al 2010.a.). Juta Tikk on õpetanud Tartu Ülikoolis, Estonian Business Schoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis. Ta on töötanud Tallinna Külmhoones tehnoloogi, peatehnoloogi ja kommertsdirektorina. Ta on lõpetanud Eesti Maaülikooli (EPA) insener-tehnoloogina (1972.a.), EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise magistrina (1999.a.) ja doktorina (2014.a.). Tema sulest on ilmunud menuk "Finantsarvestus". Alates 2016.a. on Juta Tikk täiendusõppeprogrammi "Majandusarvestus III" õppejõud.


  Sisu:
  Teema Maht Õppejõud
  1. 1. FINANTSARVESTUS 1.1. OMAKAPITAL: Olemus, liigid ja tehingute kajastamine. 1.2. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDED: Bilanss ja kasumiaruanne. Omakapitali muutuste aruanne. Rahavoogude aruanne. 40 Piret Linnasmägi
  2. 2. MAKSUARVESTUS 2.1. MAKSUKORRALDUSE SEADUS: Raamatupidamis- ja maksuarvestuse pidamise kohustus. Dokumentide säilitamise kohustus 2.2. TULUMAKSUSEADUS JA TULUMAKSU ARVESTUS: Füüsilise ja juriidilise isiku maksustamise erisused. Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused. Tulumaksu maksmise erijuhud - erisoodustused. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt. Tulumaks ettevõtlusega ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kuludelt. Tulumaks muudelt ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt 2.3. KINDLUSTUSMAKSUDE ARVESTUS JA TASUMINE: Sotsiaalmaks. Kogumispensionid. Töötuskindlustusmaks. Tööjõuga seotud maksude arvestus. 2.4. KÄIBEMAKS: Mõiste ja objekt. Käibe maksustamine ja maksumäärad. Käibe pöördmaksustamine. Sisendkäibemaks. Käibemaksu arvestamine. Käibedeklaratsioon. Käibemaksu erisätted. 52 Piret Linnasmägi
  3. 3. JUHTIMISARVESTUS 3.1. JUHTIMISARVESTUSE EESMÄRGID JA VALDKONNAD: Ettevõtte finantsjuhtimissüsteem. 3.2. KULUDE KÄITUMINE: Muutuvkulud. Püsivkulud. Segakulud. Kogukulud vs kulud ühiku kohta. 3.3. KULUDE SEOTUS ARVESTUSOBJEKTIGA 3.4.TÄISKULUARVESTUS JA OSAKULUARVESTUS 3.5. TRADITSIOONILISED KULUARVESTUSMEETODID VS KAASAEGNE KULUARVESTUS: Traditsioonilised kuluarvestusmeetodid. Kaasaegne kuluarvestus. Traditsioonilise ja kaasaegse kuluarvestuse võrdlus 3.6. KULU-MAHT-KASUM ANALÜÜS: Kulu-maht-kasum analüüsi rakendused. Kulu-maht-kasum seoste graafiline esitus. Kulu-maht-kasum analüüsi piiravad eeldused. 3.7. RAHA AJAVÄÄRTUS: SISSEJUHATUS TEEMASSE: Raha tulevane väärtus. Raha nüüdisväärtus 3.8. KIIRPILK EELARVESTAMISELE: Eelarvestamise meetodid. Koondeelarve. 3.9. FINANTSARUANNETE ANALÜÜS: Finantsaruannete analüüsi meetodid. Finantsaruannete analüüsil esinevad probleemid ja puudused. Finantsaruannete analüüsi kokkuvõte 64 Juta Tikk

  Õpingute alustamise tingimused:
  Haridusnõuet ei ole, tähtis on huvi valdkonna vastu - siis õppimine sujub ja tulemus rõõmustab. Väärtustame lõpetamise tingimusi - kahte arvestatud kodutööd eksami eeldusena ja eksamilävendit 70%.

  Nõuded lõpetamiseks:
  Eksami sooritamine kolme semestri jooksul.

  Väljastatav dokument:
  tunnistus
  Toimumiskoha info:
  Tallinn moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton ja/või TÜ Tallinna esinduses (Teatri väljak 3).
  Õppekeskkonna kirjeldus:
  Programm toimub kaugkoolituse vormis, st õpe põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl moodle.ut.ee keskkonnas.

  Toimumise ajakava ja lisainfo:
  Programm toimub sessioonõppena kaugkoolituse vormis. Õppejõudude koostatud paberkandjal õpik (sh mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (kaasuse lahendamise) juhendiks. Programmi jooksul näeme:
 • 15.detsembril kl 17 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
 • vahemikus 13.veebruar-2.märts toimuval rühmakonsultatsioonidel moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
 • 11.märtsi kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%) Eksami eduka sooritajana saate Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hindelehega (ainepunktid).

 • Hinnainfo:
  <b>Hind</b> sisaldab paberkandjal õpikut, veebimaterjale (kaasus, proovieksami test, jne), konsultatsioonide ja tavaeksami tasu ning käibemaksu. Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses). Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa partner.
  Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
  Jah
  Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
  Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
  Hindamismeetodid:
  Programm lõpeb eksamiga (valikvastustega test), mille eelduseks on kaks arvestuse saanud kodutöö.

  Hindamiskriteeriumid:
  Eksamilävend on 70%. Vaata, kuidas lõpetas veebiaktusega kaugkoolitusprogrammide 79.lend 9.12.2021 ja klassiaktusega 80.lend 5.05.2022.
  Registreerumise tähtaeg:
  05.12.2022
  Registreerimise lisainfo:
  Registreerumisinfo järgi saadame arve. Kui plaanid muutuvad ja loobute, siis palun teavitage programmijuhti: karin.liikane@ut.ee Tutvuge ka Tartu Ülikooli täiendusõppe tingimustega: https://ut.ee/et/kursusele-registreerumine https://ut.ee/et/kursuste-eest-tasumine
  Täiendav info:
  Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, +372 +372 737 6606
  Täiendusõppe üldinfo:
  Elukestva õppe keskus
  Ülikooli 18, Tartu, 50090
  +372 737 5804

  Samas õppevaldkonnas on algamas veel


  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 4.5 EAP (117 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 17.02.2023 - 17.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 01.02.2023 - 04.02.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
  01.11.2022
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
  01.11.2022
  05.09.2022
  05.09.2022