Muudatuste juhtimine programmijuhtidele

-

Toimumise aeg
Maht
0.5 EAP (16 tundi)
Õppetöö vorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Mujal
Hind
tasuta
Õppejõud
Liis Aavaste-Hango
Endel Hango
Õppekava rühm
Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Toetada programmijuhte õppekavaga seotud arendus ja muudatusprotsesside läbiviimisel
Sihtrühm:
TÜ õppekavade programmijuhid
Kursuse õpiväljundid:
* Osalejad teavad õppekava arendamise dünaamikat kõrghariduses
* Osalejad väärtustavad õppejõudude kaasatust ja andmepõhise lähenemise olulisust õppekava arendamisel
* Osalejad oskavad luua jagatud visiooni muutuste edukaks juhtimiseks
* Osalejad oskavad rakendada õppekava arendusmudelit
* Osalejad oskavad kaasata erinevaid sidusrühmi, (õppejõude, üliõpilasi,tööandjaid)
Õpingute alustamise tingimused:
Töötamine programmijuhina
Õppejõud:
Liis Aavaste-Hango - Change Consulting koolitaja
Endel Hango - Change Consulting koolitaja
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. õppepäev:
1.Sessioon: Sissejuhatus muutuste juhtimisesse kõrghariduses
Ülevaade kõrghariduse õppekavade muutuste dünaamikast, sh õppejõudude kaasamine ja andmepõhise otsustamise strateegiate kasutamine
2.sessioon: Õppejõudude ja programmijuhi rollid õppekavade arendamisel
Arutelu erinevate lähenemisviiside üle õppekavade arendamisel, sh programmijuhi rollist
3.sessioon: Ühise visiooni loomine
Meetodid ühise visiooni ja väärtuste arendamiseks, sh õppekava muutmise algatuse visioon koostmaine
4.sessioon: Muutuse vastupanu ületamine
Möödapääsmatuse näitamine, toimetulek ettearvatavustega ja kaks põhimõtet tööks vastupanu ja vastuseisuga
8 Liis Aavaste-Hango, Endel Hango
2. 2. õppepäev
1.sessioon: Õppekava arendusmudel tegevuses
Õppekavade arendusmudel koos praktiliste töövahenditega
2.sessioon: Sidusrühmade kaasamine õppekavade muutmisse
Strateegiad erinevate sidusrühmade, sealhulgas õppejõudude, üliõpilaste ja tööandjate kaasamiseks õppekava muutmise protsessi
3.sessioon: Õppekava kaardistamine ja joondamine
Õppekavade kaardistamise ja seostamise töövahendid, sh praktiline harjutus õppekava tulemuste vaatlemiseks
4.sessioon: Õppekava muutmise tegevuskava koostamine
Õppekavamuudatuste elluviimise tegevuskava väljatöötamine
8 Liis Aavaste-Hango, Endel Hango

Hinnainfo:
TÜ programmijuhtidele tasuta
Toimumiskoha info:
Jõgeva maakond Mokko Turismitalu
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
1.koolituspäev õppetöö k 10.15 -17.30
10.15-11.45 õpe
11.45-12.30 lõuna
12.30-14.00 õpe
14.00-14.15 paus
14.15-15.45 õpe
15.45-16.00 kohvipaus
16.00-17.30 õpe
18.00 õhtusöök
19.00 saun

2.koolituspäev õppetöö k 9.00-16.00
9.00 - 10.30 õpe
10.30-10.45 paus
10.45-12.15 õpe
12.15-13.00 lõuna
13.00-14.30 õpe
14.30-14.45 kohvipaus
14.45-16.00 õpe
Nõuded lõpetamiseks:
Osalus kahel koolituspäeval
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Väljastatav dokument:
tõend
Registreerumise tähtaeg:
12.08.2024
Täiendav info:
Anu Sarv, anu.sarv@ut.ee, +372 5361 4342 (3342)
Programmi kood:
P2OE.TK.010
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 17.09.2024 - 03.12.2024 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 24.09.2024 - 26.03.2025 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 05.09.2024 - 06.09.2024 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 19.09.2024 - 09.01.2025 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 28.10.2024 - 25.11.2024 Maht: 0.5 EAP (13 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Inglise
#täiendusõpe
Lähiajal algavad koolitused.
06.10.2021
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023