Riigihanke planeerimine ja -menetlus

-

Toimumise aeg
Maht
4.5 EAP (120 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
540 EUR
Õppejõud
Maire Vaske
Õppekava rühm
Juhtimine ja haldus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVMJ.TK.005
Eesmärk:
Täiendusõppeprogrammis "Riigihanke planeerimine ja -menetlus" õpime, kuidas riigihanget planeerida, milliste hankemenetluste vahel valida, kuidas riigihanke alusdokumente koostada, pakkumusi menetleda ning hankelepingut sõlmida ja muuta. Analüüsime, kuidas oma vajadusi kirjeldada, ja mõtestame lahti, miks on oluline esitada nõudeid riigihankes osalevatele ettevõtjatele.

Sihtrühm:
Ootame osalema nii algajaid riigihankehuvilisi, aga ka kogenud spetsialiste, sest uue seaduse jõustumisega kaasnevad muudatused sunnivad end täiendama ka neid, kes seni tundsid ennast riigihangete valdkonnas juba päris koduselt. NB! Väga palju vajalikku saavad sellest programmist ka hanke pakkujad. Proovi lahendada programmi TASEMETESTI

Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - oskab riigihanget kavandada ja alusdokumente koostada; - teab, kuidas pakkumusi ja taotlusi menetleda ning hankelepingut sõlmida; - omab ülevaadet riigihangete seadusest ning riigihankealastest vaidlustuskomisjoni ja kohtulahenditest.
Õppejõud:
Maire Vaske - Tallinna Haridusameti juhtivspetsialist, kes vastutab riigihangete korraldamise eest. Alates 2016.a. on Maire Vaske Tartu Ülikooli külalisõppejõud.


Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. RIIGIHANKE KORRALDAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED JA RIIGIHANKE PÕHIMÕISTED. 2.RIIGIHANGETE KAVANDAMINE: Turu-uuring. Riigihanke eeldatava maksumuse määramine. Riigihanke osadeks jaotamine. Hankijate pädevuse koondamine. 3. HANKEMENETLUSED: Hankemenetluse valik. Hankemenetluse alustamine. Hankemenetluse loogika. 4. RIIGIHANKE ALUSDOKUMENDID. Alusdokumentide koostamine. Hankelepingute reserveerimine ja pakkujate ringi piiramine. Pakkujate ja taotlejate hankemenetlusest kõrvaldamise alused ning kvalifitseerimise tingimused. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus. Pakkumuste hindamise kriteeriumid. Alusdokumentide muutmine. 5. TAOTLUSTE JA PAKKUMUSTE MENETLEMINE: Teabevahetus ja selgitused. Taotlus. Pakkumus. Pakkujate ja taotlejate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste kontrollimine. Heastamine. Pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni kontrollimine. Pakkumuste vastavuse kontrollimine. Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine. Olukorrad, mis ei esine igas riigihankes. Haldusakti põhjendamine ja otsustest teavitamine. Hankemenetluse lõppemine. 6. HANKELEPING: Hankelepingu sõlmimine, tühisus, muutmine, ülesütlemine. Hankemenetluse lõppemisest teavitamine. 7. TÄIENDAVAD VÕIMALUSED HANKEMENETLUSES: Raamleping. Dünaamiline hankesüsteem. Elektrooniline oksjon. Lihthankemenetlus. Sotsiaal- ja eriteenuste tellimine. Ideekonkurss. Kontsessioonid. 8. VAIDLUSTUSED JA JÄRELEVALVE: Hankija tegevuse vaidlustamine. Vaidlustamise käik. Rahandusministeeriumi juhtumipõhine ja valimipõhine järelevalve. 120 Maire Vaske

Õpingute alustamise tingimused:
Haridusnõuet ei ole, tähtis on huvi valdkonna vastu - siis õppimine sujub ja tulemus rõõmustab. Väärtustame lõpetamise tingimusi - arvestatud kodutööd eksami eeldusena ja eksamilävendit 70%.
Nõuded lõpetamiseks:
Eksamilävend on 70%. Vaata, kuidas lõpetas veebiaktusega kaugkoolitusprogrammide 79.lend 9.12.2021 ja klassiaktusega 80.lend 5.05.2022.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tallinn Tartu Ülikooli Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) ja moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Tartu Ülikooli Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) ja moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Programm toimub kaugkoolituse vormis sessioonõppena. Õppejõu koostatud paberkandjal õpik (sh mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (oma hanke) koostamise juhendiks. Programmi jooksul näeme:
 • 15.detsembril kl 17 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
 • vahemikus 13.veebruar-2.märts toimuval rühmakonsultatsioonil moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
 • 11.märtsi kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%) Eksami eduka sooritajana saate Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hindelehega (ainepunktid).

 • Hinnainfo:
  <b>Programmi hind</b> sisaldab paberkandjal õpikut, veebimaterjale (kaasus, vahetest, jne), konsultatsioonide ja tavaeksami tasu ning käibemaksu. Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses).<p>
  Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
  Jah
  Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
  Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
  Hindamismeetodid:
  Programm lõpeb eksamiga (valikvastustega test), mille eelduseks on arvestuse saanud kodutöö (enda kokkupandud hange).

  Hindamiskriteeriumid:
  Eksamilävend on 70%.
  Registreerumise tähtaeg:
  05.12.2022
  Registreerimise lisainfo:
  Registreerumisinfo järgi saadame arve. Kui plaanid muutuvad ja loobute, siis palun teavitage programmijuhti: karin.liikane@ut.ee Tutvuge ka Tartu Ülikooli täiendusõppe tingimustega: https://ut.ee/et/kursusele-registreerumine https://ut.ee/et/kursuste-eest-tasumine
  Täiendav info:
  Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, +372 +372 737 6606
  Täiendusõppe üldinfo:
  Elukestva õppe keskus
  Ülikooli 18, Tartu, 50090
  +372 737 5804

  Samas õppevaldkonnas on algamas veel


  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 17.02.2023 - 17.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 01.02.2023 - 04.02.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 02.01.2023 - 12.02.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
  01.11.2022
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
  01.11.2022
  05.09.2022
  05.09.2022