Skip to main content

Tartu Ülikooli koroonateave

Viimati uuendatud 20. jaanuaril

Viiruse leviku ja haigestumise vältimiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskonna toimimise tagamiseks tuleb järgida riiklikult kehtestatud piiranguid ja käitumisjuhiseid. Ülikooli soovitusi ja suuniseid teemade kaupa saad lugeda allpool. Palume arvestada, et olukord muutub kiiresti ja ülikooli juhised võivad täieneda.

 • 2021/22. õa kevadsemestril jätkub ülikoolis lähiõpe (sh sessioonõppes).
 • Viiruse leviku tõkestamiseks on instituudi ja kolledži juhil õigus teha äärmisel juhul otsus, et õppetöö viiakse lühiajaliselt struktuuriüksuses või mõne õppekava puhul üle kaugõppele. Kõige täpsema info oma eriala õppekorralduse kohta saavad üliõpilased enda instituudist.
 • Õppetööl, avalikes ruumides ja kohtumistel tuleb inimesi hajutada ning kõik, sh vaktsineeritud, peavad ülikooli avalikes ruumides ja õppetööl kandma kaitsemaski.
 • Ebavajalikke kontakte tuleb vähendada. Soovitame suured üritused ära jätta või edasi lükata.
 • Täiendusõppijad peavad Vabariigi Valitsuse korralduse kohaselt oma nakkusohutust tõendama. Selleks sobivad ainult vaktsineerimis- ja läbipõdemistõend.
 • Kevadsemestril toimuvad ka väärikate ülikooli auditoorsed loengud, ent tavapärasest väiksemates rühmades. Loengutes osalemiseks tuleb esitada Covidi-tõend ja kanda maski. Loengutes on turvalisem osaleda, kui on tehtud tõhustusdoos.
 • Tasemeõppe üliõpilased ei pea lähiõppes osalemiseks vaktsineerimis- või läbipõdemistõendit esitama.
 • Viirushaiguse tunnustega peavad koju jääma nii vaktsineerimata kui ka vaktsineeritud töötajad ja üliõpilased.
 • Juhid ja töötajad leiavad koostöös lahendused, milles arvestatakse nii ülikooli kui ka töötaja huve ning tagatakse kõigile turvaline töökeskkond.
 • Palume üksustel korraldada töö nii, et vähendataks ebavajalikke kontakte. Vajaduse korral tuleb võimaldada kaugtööd.
 • Kõige täpsema info oma töökorralduse kohta saavad töötajad enda juhilt.
 • Nakatumiskahtluse korral tuleb helistada nõu saamiseks oma perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220.
 • Testitulemusi oodates või positiivse testivastuse korral tuleb nakkushaiguse edasise leviku tõkestamiseks püsida kodus.
 • Teave koroonasse nakatumise kohta kuulub eriliigiliste isikuandmete hulka, mida ei ole lubatud edastada, kui nakatunu sellega ei nõustu. Julgustame töötajaid ja üliõpilasi siiski ülikoolile teada andma, kui nad osutuvad viirusekandjaks ja neil on olnud kontakte ülikooli töötajate või üliõpilastega. Teabe kiire jagamine aitab meil tõkestada ülikoolis võimalikku viiruse levikut. Kui koroonasse nakatub või lähikontaktseks osutub töötaja, soovitame tal teavitada oma vahetut töökorraldajat. Kui koroonasse nakatub või lähikontaktseks osutub üliõpilane, soovitame tal teavitada oma õppekorraldusspetsialisti.

 

Kontaktid

Tõnis Karki
akadeemiline sekretär
737 5605
529 7917
Tõnis Karki
akadeemiline sekretär
737 5605
529 7917
Gea Kääpa
kommunikatsioonijuht
737 5680
58058070 (5680)
Gea Kääpa
kommunikatsioonijuht
737 5680
58058070 (5680)


Riiklik koroonaviiruse infotelefon 1247 (välismaalt helistades +372 600 1247)
Riiklik koroonateabe veebileht, kus on kirjas riiklikud piirangud www.kriis.ee
Terviseameti veebileht www.terviseamet.ee

#ülikoolist
Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser

Rektor Toomas Asser: riigi tagatiseta ei saa ülikoolid halduslepinguid allkirjastada

Jaga
25.01.2022
Jaga
23.01.2022
Jaga
21.01.2022