Loodusressursside õppetool

Asko Lõhmus
õppetooli juhataja, looduskaitsebioloogia professor
PhD (loomaökoloogia)
+372 529 2015
+372 529 2015
J. Liivi 2-231
Riinu Rannap
märgalade ökoloogia kaasprofessor
PhD (loomaökoloogia)
523 2732 (3732)
J. Liivi 2-236
Taavi Virro
hüdrobioloogia kaasprofessor
PhD (hüdrobioloogia)
+372 512 2758
J. Liivi 2-234
Raul Rosenvald
säästliku metsanduse teadur
PhD (metsamajandus)
J. Liivi 2-236
Maarja Vaikre
märgalade ökoloogia teadur
PhD (loomaökoloogia)
J. Liivi 2-239
Triin Tekko
Triin Tekko
looduskaitsebioloogia teadur, bioloogia ja elustiku kaitse bak õppekava programmijuht, bioloogia ja ökoinnovatsiooni magistriõppekava programmijuht
PhD (neuroteadused)
J. Liivi 2-235
Liina Remm
looduskaitsebioloogia teadur 0,2 k
PhD (zooloogia ja hüdrobioloogia)
J. Liivi 2-235
Kadri Runnel
looduskaitsebioloogia teadur
PhD (botaanika ja mükoloogia)
J. Liivi 2-235
Maret Hobolainen
looduskaitsebioloogia nooremteadur
MSc (bioloogia ja ökoinnovatsioon)
Raido Kont
looduskaitsebioloogia spetsialist
MSc (zooloogia ja hüdrobioloogia)
J. Liivi 2-236
Triin Kaasiku
looduskaitsebioloogia teadur (tööleping peatatud) 0,1 k
PhD (zooloogia ja ökoloogia)