Tallinnast ja Tartust väljaspool elavaid inimesi oodatakse elamute siseõhu tasuta radooniuuringule

Tartu Ülikooli füüsika instituudi keskkonnafüüsika labor korraldab üleriigilise elamute siseõhu radoonisisalduse uuringu. Selle eesmärk on teha mõõtmisi pea 500 eluhoones üle Eesti, et saada parem ülevaade siseõhu radoonisisalduse jaotusest eri omavalitsusüksustes.

Uuringu sihtrühm on Tallinnast ja Tartust väljaspool elavad eramajade ja korrusmajade esimeste korruste elanikud. Uuringus osalejad saavad tasuta ülevaate oma kodu radoonisisaldusest.

Radoon on looduslik radioaktiivne gaas, mis tekib maakoores. Välitingimustes seguneb see pinnale jõudes kiiresti õhuga, ent hoonete siseõhus on õhuvahetus tagasihoidlikum ja radoonisisaldus suurem. Pikaajaline kokkupuude radooniga võib hakata kahjustama tervist ja tekitada kopsuvähki.

Praeguseks teadaoleva info kohaselt on Eesti 79 omavalitsusest suisa 44-s suure radooniriskiga maa-alad (vaata suure radooniriskiga alade loetelu). Üleriigilise uuringu käigus soovitakse täiustada seniseid teadmisi siseõhu radoonisisalduse jaotusest Eesti omavalitsusüksustes. Selleks töötatakse välja metoodika, värvatakse osalejad ja mõõdetakse radoonisisaldust ligikaudu 500 elamus.

Uuringusse registreerimiseks tuleb saata e-posti aadressil siiri.salupere@ut.ee kiri, kuhu tuleb kirja panna elamu täpne aadress ja kontaktandmed. Seejärel saadetakse registreerunule kaks mõõteseadet (detektorit) ja ankeet kas pakiautomaati või kulleriga koju. Detektorid tuleb paigaldada eluruumidesse: üks elutuppa ja teine magamistuppa. Kahe kuu pärast tuleb detektorid koos täidetud ankeediga posti teel laborisse tagastada. 

Uuringus kasutatavad detektorid on tehnilise abina Eesti riigile andnud Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur. Detektori korpuse sees on väike plastplaat, millele jäävad radooni lagunemisel jäljed. Detektor ei sisalda elektroonikat ega ole ise radioaktiivne. Detektorite mõõtmine toimub Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseirebüroos.

Lisainfo: adooniuuring.ut.ee/.

Uuringu tellija: Keskkonnaministeerium
Teostaja: Tartu Ülikooli füüsika instituudi keskkonnafüüsika labor
Koostööpartnerid: Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur, Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakond

Pilt: Siiri Salupere näitab, kui väike on radoonidetektor.

Image
Siiri Salupere tutvustamas radoonidetektorit

Siiri Salupere näitab radoonidetektori suurust. Foto erakogu

Elamute siseõhu radooniuuring 2022

Projekti eesmärgiks on läbi viia üleriigiline siseõhu radoonisisalduse uuring, mis võimaldab oluliselt täiustada tänaseid teadmisi siseõhu radoonisisalduse jaotusest Eesti omavalitsusüksustes. 

Projekti käigus töötatakse välja uuringu metoodika, värvatakse osalejad ning teostatakse 1000 detektorit kasutades ligi 500 elamu siseõhu radoonisisalduse mõõtmine. Vajalikud detektorid on tehnilise abina Eesti riigile andnud Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA). Detektorite mõõtmine toimub Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseirebüroos. 

Uuringu tellija:    Keskkonnaministeerium
Teostaja:           Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, keskkonnafüüsika labor
Koostöö:           IAEA, Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakond

Karl Kruusamäe

Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle

Foto on dekoratiivne

Narva kolledž tähistab 25. aastapäeva

Kairi kreegipuu lillekimbuga

Psühholoogia instituudi juhina jätkab Kairi Kreegipuu