Mohamed Ragab kaitseb doktoritööd „Bench-ranking: a prescriptive analysis approach for large knowledge graphs query workloads“

13. jaanuaril kell 14.15 kaitseb Mohamed Ragab informaatika erialal doktoritööd „Bench-ranking: a prescriptive analysis approach for large knowledge graphs query workloads („Bench-Ranking: ettekirjutav analüüsimeetod suurte teadmiste graafide päringutele“).

Juhendajad:
prof Ahmed Awad, Tartu Ülikool
kaasprof Riccardo Tommasini, Lyoni Ülikool (Prantsusmaa)

Oponendid:
prof Ladjel Bellatreche, Riiklik mehaanika- ja aerotehnika kool ISAE-ENSMA (Prantsusmaa)
kaasprof Ester Zumpano, Calabria Ülikool (Itaalia)

Kokkuvõte
Relatsiooniliste suurandmete (BD) töötlemisraamistike kasutamine suurte teadmiste graafide töötlemiseks kätkeb endas võimalust päringu jõudlust optimeerimida. Kaasaegsed BD-süsteemid on samas keerulised andmesüsteemid, mille konfiguratsioonid omavad olulist mõju jõudlusele. Erinevate raamistike ja konfiguratsioonide võrdlusuuringud pakuvad kogukonnale parimaid tavasid parema jõudluse saavutamiseks. Enamik neist võrdlusuuringutest saab liigitada siiski vaid kirjeldavaks ja diagnostiliseks analüütikaks. Lisaks puudub ühtne standard nende uuringute võrdlemiseks kvantitatiivselt järjestatud kujul. Veelgi enam, suurte graafide töötlemiseks vajalike konveierite kavandamine eeldab täiendavaid disainiotsuseid mis tulenevad mitteloomulikust (relatsioonilisest) graafi töötlemise paradigmast. Taolisi disainiotsuseid ei saa automaatselt langetada, nt relatsiooniskeemi, partitsioonitehnika ja salvestusvormingute valikut. Käesolevas töös käsitleme kuidas me antud uurimuslünga täidame. Esmalt näitame disainiotsuste kompromisside mõju BD-süsteemide jõudluse korratavusele suurte teadmiste graafide päringute tegemisel. Lisaks näitame BD-raamistike jõudluse kirjeldavate ja diagnostiliste analüüside piiranguid suurte graafide päringute tegemisel. Seejärel uurime, kuidas lubada ettekirjutavat analüütikat järjestamisfunktsioonide ja mitmemõõtmeliste optimeerimistehnikate (nn „Bench-Ranking“) kaudu. See lähenemine peidab kirjeldava tulemusanalüüsi keerukuse, suunates praktiku otse teostatavate teadlike otsusteni.

Kaitsmist saab jälgida Zoomis (kohtumise ID: 932 8951 0379, pääsukood: ati).