Autor:
Henry Narits

Mohammad Anagreh kaitseb doktoritööd „Privacy-preserving parallel computations for graph problems“

29. mail kell 14.15 kaitseb Mohammad Anagreh informaatika erialal doktoritööd „Privacy-preserving parallel computations for graph problems“ („Privaatsust säilitavad paralleelarvutused graafiülesannete jaoks“).

Juhendajad:
prof Eero Vainikko, Tartu Ülikool
külalisprof Peeter Laud, Tartu Ülikool ja Cybernetica AS

Oponendid:
prof Shin'ichiro Matsuo, Georgetowni Ülikool (USA)
dr Mustafa A. Mustafa, Manchesteri Ülikool (Suurbritannia)

Kokkuvõte
Turvalisel mitmeosalisel arvutusel põhinevate reaalsete privaatsusrakenduste loomine on SMC-protokolli arvutusosaliste ümmarguse keerukuse tõttu keeruline. Privaatsust säilitavate tehnoloogiate uudsuse ja nende probleemidega kaasnevate suurte arvutuskulude tõttu ei ole paralleelseid privaatsust säilitavaid graafikualgoritme veel uuritud. Graafikalgoritmid on paljude arvutiteaduse rakenduste selgroog, nagu navigatsioonisüsteemid, kogukonna tuvastamine, tarneahela võrk, hüperspektraalne kujutis ja hõredad lineaarsed lahendajad. Graafikalgoritmide suurte privaatsete andmekogumite töötlemise kiirendamiseks ja kõrgetasemeliste arvutusnõuete täitmiseks on vaja privaatsust säilitavaid paralleelseid algoritme. Seetõttu esitleb käesolev lõputöö tipptasemel protokolle privaatsuse säilitamise paralleelarvutustes erinevate graafikuprobleemide jaoks, ühe allika lühima tee, kõigi paaride lühima tee, minimaalse ulatuva puu ja metsa ning algebralise tee arvutamise. Need uued protokollid on üles ehitatud kombinatoorsete ja algebraliste graafikualgoritmide põhjal lisaks SMC protokollidele. Nende protokollide koostamiseks kasutatakse ka ühe käsuga mitut andmeoperatsiooni, et vooru keerukust tõhusalt vähendada. Oleme väljapakutud protokollid juurutanud Sharemind SMC platvormil, kasutades erinevaid graafikuid ja võrgukeskkondi. Selles lõputöös kirjeldatakse uudseid paralleelprotokolle koos nendega seotud algoritmide, tulemuste, kiirendamise, hindamiste ja ulatusliku võrdlusuuringuga. Privaatsust säilitavate ühe allika lühimate teede ja minimaalse ulatusega puuprotokollide tegelike juurutuste tulemused näitavad tõhusat meetodit, mis vähendas tööaega võrreldes varasemate töödega sadu kordi. Lisaks ei ole privaatsust säilitavate kõigi paaride lühima tee protokollide hindamine ja ulatuslik võrdlusuuringud sarnased ühegi varasema tööga. Lisaks pole kunagi varem käsitletud privaatsust säilitavaid metsa ja algebralise tee arvutamise protokolle.

Kaitsmist saab jälgida ka Zoomis (kohtumise ID: 953 0908 5677, pääsukood: ati).