Õpetamine käsundisaaja või töövõtjana

Ülikoolis ei õpetata mitte ainult töölepingu alusel, vaid ka käsundisaaja või töövõtjana. Allpool kirjeldatakse käsundus- või töövõtulepinguga õppejõu tehtavaid toiminguid, mis on struktureeritud õppeprotsessi etappide kaupa  enne tööle asumist, õppetöö ettevalmistamisel, õpetamisel ja pärast õpetamist.

Leht sisaldab ka vajalikku infot käsundus- või töövõtulepinguga tööle asuva õppejõu töö korraldajale.

Juhend käsundus- või töövõtulepinguga tööle asuvale õppejõule

Juhend käsundus- või töövõtulepinguga õppejõu töö korraldajale