Andmeteadus

Magistriõpe
Autor:
Tartu Ülikool

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
60
Õppetasu
tasuta

Magistriõpe on korraldatud koostöös paljude erialade ja ettevõtetega, et rakendada andmeteadust loodus- ja sotsiaalteaduste või humanitaarteaduste valdkonnas, samuti ettevõtluses. Andmeteadus ja tehisintellekt muudavad infotehnoloogialahendused nutikaks ning aitavad igal elualal andmeid väärindada.  

„Masinõpe ja tehisintellekt ning andmete analüüs, visualiseerimine ja tõlgendamine koos tulemuste esitamisega on tänapäeva ettevõttes üks olulisimaid edutegureid. Meie mitmekülgse haridusega vilistlased annavad panuse Eesti paljude valdkondade arengusse.“ 

Jaak Vilo, bioinformaatika professor, programmijuht

Ootame õppima paljude erialade bakalaureuseõppe lõpetanuid. Valdkonnaülene õppekava annab oskuse ühendada andmeteaduse alustõed kindla rakendusvaldkonna eriteadmistega.  

Õppeained hõlmavad kogu andmete eluringi alustades nende tekkest, haldusest ja analüüsist ning lõpetades tõlgendamise ja valmislahenduste juurutamisega. Sa saad laiapõhjalised ja süsteemsed teadmised ning oskused andmeteaduse peamiste teemade kohta, mille seas on masinõpe, tehisintellekt, andmekaeve, andmete eeltöötlus, suurandmed, andmebaasid, analüüsitulemuste visualiseerimine ja esitamine.  

Lisaks õpid sa rakendama omandatud meetodeid eri valdkondades, näiteks ettevõtluses, digihumanitaarias või personaalmeditsiinis. Spetsialiseeruda saad äri-, loodusteaduse, meditsiini-, sotsiaal- või humanitaarsuunale. Kõik suunamoodulid sisaldavad kursusi, kus käsitletakse just sinu valitud valdkonna andmete töötlemiseks vajalikke meetodeid. 

Õppekava koosneb eri meetodeid tutvustavatest ja rakenduskesksetest ainetest. Üliõpilased teevad rühma- ja projektitööd ning eluliste andmete analüüse, arendades seejuures tulemuste vormistamise ja esitlemise oskust.  

Enamik õppematerjale on avalikult kättesaadavad ja loengud on järelvaadatavad.  

Tänu headele sidemetele infotehnoloogia (IT) ning teiste, näiteks finants-, energeetika- ja transpordisektori ettevõtete ja asutustega õpetavad meil õppejõud ja külalislektorid, kes jagavad oma praktilisi teadmisi organisatsioonide kogemuste põhjal. Koostöö ettevõtetega on andmeteaduse õppes väga tihe ja praktikapakkumistest puudust ei ole. 

Tartu Ülikool on IT-erialal Baltimaade juhtiv ülikool, mis arvutiteaduses kuulub ainsana Baltikumist Times Higher Educationi erialade edetabelis maailma 200 parima ülikooli sekka. IT- valdkonnas tehakse siin murrangulist ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadustööd, millesse annab tugeva panuse rahvusvaheline töötajaskond. 

 

IT-tööstusmagistrantuur

Andmeteaduse magistriõppe esimese aasta üliõpilastel on kevadsemestril võimalus kandideerida IT-tööstusmagistrantuuri. Programmis osalejad veedavad enamuse oma teise aasta õpingutest partnerettevõtete juures. Nad kaasatakse sealsetesse arendusprotsessidesse ja programm tipneb magistritöö kirjutamisega partnerile olulisel teemal koostöös partneripoolse juhendajaga. 

IT-tööstusmagistrantuur annab võimaluse panna proovile oma tehnilised oskused ja teha karjääriga algust ilma ülikooli lõpetamist ohtu seadmata.  

Programmis osalejad saavad stipendiumi vahemikus 750–1050 eurot kuus. 

Image
Õppetöö

Sa asud õppima Tartu Ülikooli kõige moodsamas keskkonnas: Delta keskuses.  

Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad ka üliõpilasi kaasavad tegevused, näiteks iga-aastane instituudi päev ja Delta karjääripäev, kus on alati kohal Eesti mõjukaimad IT-ettevõtted. Üliõpilased on oodatud osalema ka Sandboxi digitoodete innovatsiooniprogrammis. 

Aastaid oleme korraldanud andmeteaduse seminare, kus ülikoolide ja ettevõtete esindajad räägivad oma kogemustest eri valdkondade arendamisel.  

Peale selle on instituudis vilgas üliõpilaselu, sest erialane üliõpilasselts korraldab regulaarselt ühisüritusi ja mentorprogrammi. 

Meie lõpetajad on oodatud tööle kõikvõimalikesse ettevõtetesse ja asutustesse, kus on palju andmeid või vajadus rakendada tehisintellekti meetodeid. Peale traditsioonilise IT-sektori, mis loob lahendusi teistele, leidub neile rohkesti tööd muudes ettevõtetes, riigiasutustes, poliitikakujundajate juures ja mujal, kus on kokkupuude andmetega.  

Magistrikraadiga andmeteadlased on väga teretulnud ka rahvusvahelisel tööturul, mis annab neile ühtlasi avarad võimalused omandada uusi kogemusi. 

Et andmete kogumisel, haldamisel, analüüsimisel ja erialasel tõlgendamisel vajavad praegu suurt abi kõikide erialade teadlased, oodatakse andmeteadust õppinuid paljudel erialadel doktorantuuri. 

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase
  Kandideerima on oodatud kõikide bakalaureuseõppekavade lõpetajad.

 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbitud vähemalt 60 EAP mahus matemaatika ja/või statistika ja/või informaatika õppeaineid eelmises õppeastmes.

  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on

  • Tartu Ülikoolis informaatika, arvutitehnika, matemaatika, matemaatilise statistika, nende õppekavade kõrvaleriala või 60 EAP mahus arvutiteaduse instituudi või matemaatika ja statistika instituudi õppeaineid;
  • Tallinna Tehnikaülikoolis informaatika, elektroenergeetika ja mehhatroonika, riistvara arenduse ja programmeerimise,  IT-süsteemide administreerimise, IT-süsteemide arenduse, küberturbe tehnoloogiate või äriinfotehnoloogia õppekava.

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada eesti keeles ja selle pikkus ei tohi ületada 4000 tähemärki koos tühikutega (mille hulka ei kuulu tabel(id), millest allpool juttu).

Motivatsioonikiri peaks sisaldama järgmist teavet:

 • Miks sa tahad õppida andmeteaduse õppekaval.
 • Millise andmeteaduse õppekava suunamooduli sa valiksid? Põhjenda enda valikut.
  Võimalik on valida kolme suuna vahel:
  • andmeteadus äriettevõttes;
  • andmeteadus humanitaarias ja sotsiaalteadustes;
  • andmeteadus loodus‐ ja terviseteadustes.
 • Milliseid programmeerimiskeeli ja andmebaasisüsteeme oled varem õppinud ja kasutanud ning milliste ülesannete täitmisel?
 • Milliseid (töö)võimalusi avab andmeteaduse õppekava läbimine sinule tulevikus.

Motivatsioonikirjas tuleb välja tuua ka ülevaatlik tabel sellest, kuidas sinu seniste õpingute jooksul läbitud ained ja/või töökogemus täidavad kandideerimistingimust, millega nõutakse, et varem peab olema läbitud vähemalt 60 EAP mahus informaatika, matemaatika või matemaatilise statistika õppeaineid.
 

Hindamiskriteeriumid:

 • eelnevate õpingute ja töö käigus omandatud informaatika, matemaatika ja matemaatilise statistika valdkonna teadmised ja oskused (40%)
 • kandidaadi taust, eesmärkide ja õppekava üldeesmärkide ühilduvus (40%)
 • motivatsioonikirja esituse selgus, struktuur, argumenteerimisoskus ja keelekasutus (20%)

Motivatsioonikirja hinnatakse 100 punkti süsteemis. Motivatsioonikiri on hinnatud positiivselt, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 50% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

ILMAR UDUSTE: Ei olnud keeruline liikuda loodusteaduste alalt andmeteadusesse. UNITARTUCS BLOG. 28.03.2022

Andmeteaduse õppekava loomist ja rakendamist rahastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine“ tegevuse „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“ eelarvest. 

Andmeteaduse magistriõppe infotund 2023

Jaak Vilo
programmijuht
737 5483
Küsi õppekorralduse ja õppimise kohta
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Mis on IT-tööstusmagistrantuur?

Loe lähemalt õppimisest arvutiteaduse instituudis

ILMAR UDUSTE: Ei olnud keeruline liikuda loodusteaduste alalt andmeteadusesse

#sisseastumine
Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
06.07.2023
#sisseastumine
Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
15.06.2023
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023