Õppimisvõimalused

Tartu Ülikool on Eesti suurim täiendusõppe pakkuja. 2021. aastal täiendas oma oskusi ja teadmisi enam kui 1400 kursusel üle 41 000 õppija.

Täiendusõppena pakume erineva pikkusega kursusi nii avatud registreerimisega koolituste kui tellimuskoolitustena erialase või ametialase pädevuse tõstmiseks ning huvialakoolitusi: koolitusseminare, õppepäevi, arenguprogramme, e-täiendusõpet (sh MOOCe), suveülikooli ja talveülikooli kursusi, loengusarju jms üle kogu Eesti.

Huvipakkuva koolituse võib valida olemasolevate täiendusõppeprogrammi hulgast või lasta tellimuskoolitusena koostada just enda soovidest ja vajadustest lähtuvalt. Kursuste valikut laiendab võimalus õppida täiendusõppijana tasemeõppeaineid.

Ülikooli koolitused on reeglina avatud kõigile huvilistele. Peamised sihtrühmad on haridus- ja tervishoiutöötajad, juristid, ametnikud ja ettevõtjad, juhid ja erialaspetsialistid ning õpilased.

Kvaliteetsete, ühiskonna vajadusi arvestavate kursuste väljatöötamisel teevad professionaalsed koolitajad koostööd erialaspetsialistidega, et pakkuda uusimaid erialaseid teadmisi ja innovaatilisi lahendusi ning nende rakendusvõimalusi igapäevatöös.

Läbitud kursusi saab arvestada kõrgkoolide tasemeõppe õppekavade täitmisel õpiväljundite poolest sobiva ainekursuse olemasolul.

LIITU INFOLISTIGA     SAADA KOOLITUSSOOV

Paindlikud täiendusõppes osalemise võimalused Tartu Ülikoolis.

Tasemeõppeained täiendusõppena

Väärikate ülikooli konverents - Tartu Ülikool

Väärikate ülikooli 2023/2024. õppeaasta lõpuaktus

täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest