Ülikooli töötajaid oodatakse 25. augustil algavale „Digiõppe põhikoolitusele“

Elukestva õppe keskus kutsub ülikoolipere liikmeid osalema digiõppe koolitusel, mis toimub 25. augustist 27. oktoobrini. Koolitusel antakse ülevaade ülikoolis kasutatavatest digiõppe keskkondadest ning nende kasutamise võimalustest õppetöös.

Koolituse läbiviijateks on õppeosakonna elukestva õppe keskuse õppedisainerid ja e-õppe spetsialistid. Koolitusel osaledes saab ülevaate ülikoolis kasutatavatest digiõppe keskkondadest ning nende kasutamise võimalustest õppetöös. Koolituse sihtrühmaks on ülikooli õppejõud, õppeülesande täitjad, programmijuhid jt, kes tegelevad õpetamise või õppetöö korraldamisega.

Koolitus koosneb kaheteistkümnest moodulist (kokku 1 EAP e 26 tundi) ning toimub kohtumistena veebis või auditooriumis. Koolitusele on toeks Moodle’i õpikeskkonnas olev kursus. Koolitusele registreerunu saab valida, millistes moodulites ta osaleb. Tõendi läbitud moodulite eest vastavas mahus saab siis, kui osaletakse vähemalt kahes moodulis.

Kuna registreerumine toimub ÕIS-i täiendusõppemoodulis, siis saavad registreeruda ka käsunduslepingu alusel töötavad või tulevikus tööle asuvad õppeülesande täitjad.

Täpsem info ja registreerumine

Sügissemestril toimuvale digiõppe põhikoolitusele järgneb kevadsemestril jätkukoolitusena “Digiõppe meistriklass“.

 

#koostöö #õpetamine
Delta hoone

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut korraldab viiendat korda informaatika õpetamise konverentsi

#koostöö #täiendusõpe
Keelekümblusseminar lasteaias

Eesti keelekümbluskogemust hakatakse rakendama Kasahstani eelkoolis 

#täiendusõpe
Uudishimu päev

Uudishimu päeval saab jälgida Tartu Ülikooli videoloenguid ja osaleda viktoriinil