Aasta e-kursuse tiitli sai Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi e-kursus „History of the Baltic Sea Region“

28. mail toimus HITSA korraldatud pidulik veebipõhine tunnustusseminar, kus tutvustati Eesti kõrgkoolides, kutseõppeasutustes ja üldhariduskoolides loodud kvaliteedimärgi väärilisi väga häid e-kursusi, tunnustati kvaliteedimärgi saanud e-kursuste autoreid ning kuulutati välja aasta e-kursus.

„Aasta e-kursus 2020” tiitli sai TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi e-kursus „History of Baltic Sea Region“, mille autoriks on Heiko Pääbo. “Aasta e-kursus 2020” tiitliga kaasneb 2000 euro suurune stipendium kursuse autorile.

Hindamismeeskonna hinnangul on kursusel parimal viisil kombineeritud auditoorne ja e-õpe, kasutatud on interaktiivseid õppematerjale ja loodud arvamusvabadust soosiv õppekeskkond.

„Minu jaoks on tegemist suurepärase tunnustusega. Veebipõhise kursuse väljatöötamine on ajamahukas protsess. Sel kursusel saavad õppijad osaleda nii auditoorselt kui nüüd ka veebipõhiselt. Kindlasti jätkan arendustöödega e-õppes ning juba sügissemestril saavad tudengid jätkata teadmiste omandamist minuga seotud õppekavadel kui –ainetel nii kohapeal kui distantsilt,“ sõnas Läänemere maade poliitika lektor Heiko Pääbo auhinna kättesaamisel.

Kvaliteedimärk omistati 2020. aasta taotlusvoorus 13-le Tartu Ülikooli e-kursusele. Kvaliteedimärgi taotlusvoorudes kokku on kvaliteedimärgi saanud 119 ja aasta e-kursuse tiitli kaheksa Tartu Ülikooli kursust. Tänavu esitati kõrgkoolide aasta e-kursuse kandidaatideks kuus 2020. aasta taotlusvoorus e-kursuse kvaliteedimärgi saanud e-kursust. Tiitlile kandideeris peale TÜ viie e-kursuse üks Eesti Maaülikooli kursus.

Lisateave: Lehti Pilt, Tartu Ülikooli haridustehnoloogia peaspetsialist, 737 6306, ​lehti.pilt@ut.ee