Autor:
Andrea Rotenberg

Akadeemiline test võimaldab kindlustada endale koha Tartu Ülikoolis juba kevadel

1.–10. märtsini saab registreeruda Tartu Ülikooli akadeemilisele testile, mis toimub kahel laupäeval: 23. märtsil ja 6. aprillil. Akadeemiline test on üks kohustuslikest sisseastumiseksamitest arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja psühholoogia õppekava puhul. Kõik, kes sooritavad testi vähemalt 65 punktile 100-st, on taganud õppekoha Tartu Ülikoolis ja saavad valida 31 esimese astme õppekava seast endale sobiva.

Testile oodatakse nii sel aastal keskharidust omandavaid õpilasi kui ka varem lõpetanuid. Akadeemilise testiga ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile kandidaadi oskus näha loogilisi seoseid ja kasutada etteantud infot. Ülesanded hõlmavad diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist, ruumiliste ja tasapinnaliste kujundite seaduspärade mõistmist ning matemaatiliste probleemide lahendamist. Test on eesti keeles, selle tegemiseks on aega 60 minutit, mille jooksul tuleb lahendada 10–40 ülesannet.

Kolmandat aastat järjest on akadeemiline test adaptiivne. See tähendab, et iga õpilase järgmine ülesanne valitakse olemasolevast ülesannetepangast tema eelmise ülesande vastuse põhjal. Õige vastuse korral on järgmine ülesanne mõnevõrra keerukam, vale vastuse korral kergem. Kandidaadi testitulemus oleneb sellest, millisele raskusastmele ta küsimuste vastamisel jõudis.

Testil osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 10. märtsil veebilehel ut.ee/akadeemiline-test, kus on võimalik tutvuda ka näidisülesannete ja nende vastustega. Testi tulemuse saavad õpilased teada hiljemalt 25. märtsil või 8. aprillil.

Kandidaatidel, kes sooritavad akadeemilise testi vähemalt 65 punktile 100-st, on võimalik eritingimusel õppima asuda 31 õppekava alusel. Oma valiku kinnitamiseks tuleb esitada sisseastumise infosüsteemis (SAIS) avaldus 12.–26. juunini. Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja psühholoogia erialale kandideerimiseks peab testi tulemus olema vähemalt 51 punkti. Kuna nende õppekavade puhul on test kohustuslik sisseastumiseksam, saavad kandidaadid testi lahendada ka suvel, 1. juulil. Tähtis on siiski silmas pidada, et akadeemilist testi saab teha vaid kord aastas ja selle tulemus kehtib ülikooli astumiseks ainult samal aastal.

Parimad akadeemilise testi sooritajad on oodatud suvel kandideerima ka programmi „Talendid Tartusse!“, mille eesmärk on pakkuda võimekatele noortele mitmekesisemat õpiprogrammi ja toetada nende teadus-, ettevõtlus- või õpetamishuvi.

Tartu Ülikool korraldab kevadel juba kuuendat korda akadeemilist testi, et anda parimatele kandidaatidele võimalus tagada õppekoht ülikoolis juba enne suvist kandideerimisperioodi. Kolmandat aastat järjest kasutab Tartu Ülikooli akadeemilist testi ka Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Üliõpilaskandidaadid, kes soovivad kandideerida nii Tartu Ülikooli kui ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, saavad akadeemilist testi teha vaid ühe korra, sest sama tulemust kasutatakse mõlema õppeasutuse vastuvõtul.

2023. aasta kevadel lahendas akadeemilist testi 3594 üliõpilaskandidaati, neist 2392 olid 12. klassi õpilased. Testil osales seega 33,3% eelmise aasta abiturientidest. Ülikooli vastuvõtuks vajaliku 65 punkti piiri ületas 1104 testil osalenut, kellest 765 (69%) asus sügisel ka Tartu Ülikoolis õppima.

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

students

Doktoriõppe konkursid

Tudengid õppimas

Tartu Ülikooli akadeemilist testi lahendas sel aastal 36% abiturientidest