Akadeemiline test

Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loogiliste seoste loomine ning oskused ja valmisolek etteantud informatsiooni kasutada.

Paljudele Tartu Ülikooli esimese astme õppekavadele saab kandideerida akadeemilise testi eritingimusega, mis tähendab, et testi sooritamisel vähemalt 65 punktile, on vastuvõtt Tartu Ülikooli sulle tagatud. Kolmel õppekaval on akadeemiline test kohustuslik sisseastumiseksam.

2023. aastal on akadeemiline test kohustuslik sisseastumiseksam kolmel õppekaval: arstiteadus, hambaarstiteadus ja psühholoogia. Neile erialadele kandideerides tuleb akadeemiline test sooritada ühel päeval testi toimumiste valikust. Testi saab sooritada ühel aastal ainult ühe korra. 

Akadeemiline test on lisavõimalus kandideerimiseks eritingimusel. Testi lahendamine kevadel vähemalt 65-punktisele tulemusele tagab vastuvõtu enamikule Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduseõppe õppekavadele (vt täpsemat nimekirja õppekavadest allpool). 65 punkti piiri ületamise korral ei ole sa enne suvist vastuvõtuperioodi seotud ühegi õppekavaga. Avaldus konkreetsele õppekavale õppima asumiseks pead esitama SAISis. Soovi korral võid esitada avalduse ka kahele õppekavale, näiteks ühe avalduse õppekavale, millele oled akadeemilise testi tulemusega vastuvõtu taganud, ning teise õppekavale, millele kandideerid riigieksamitega või erialakatsega. 

NB! Kui kandideerid lävendipõhisele õppekavale, siis sisestame su avaldusele lävendile vastava punktisumma (sõltuvalt õppekava vastuvõtutingimustest kas 80, 85 või 90 punkti). Kui õppekaval vastuvõtulävendit ei ole, lisame sinu avaldusele maksimumpunktid (100 punkti).

Parimad testitegijad on oodatud osalema programmis "Talendid Tartusse!".

Humanitaarteadused ja kunstid

Ajalugu
Ajalugu (kunstiajaloo eriala)
Antiikkeeled ja -kultuurid
Eesti ja soome-ugri keeleteadus
Filosoofia
Kirjandus ja kultuuriteadused
Kogukonnaharidus ja huvitegevus
Religiooniuuringud ja teoloogia
Romanistika (hispaania keele ja kirjanduse eriala)
Romanistika (prantsuse keele ja kirjanduse eriala)
Saksa keel ja kirjandus
Semiootika ja kultuuriteooria
Skandinaavia keeled ja kultuurid (norra keele ja kirjanduse eriala)
Vene ja slaavi filoloogia
 

Sotsiaalteadused

Disainmõtlemine ja digiturundus
Eripedagoogika ja logopeedia
Ettevõtlus ja projektijuhtimine
Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis
Infokorraldus
Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu
Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis
Majandusteadus
Riigiteadused
Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus
Õigusteadus (päevaõpe)
 

Loodus- ja täppisteadused

Arvutitehnika
Bioloogia ja elustiku kaitse
Füüsika, keemia ja materjaliteadus
Geenitehnoloogia
Geograafia
Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia
Informaatika
Matemaatika
Matemaatiline statistika

 

Millal akadeemiline test toimub?
 

Akadeemiline test toimub 25. märtsil ja 1. aprillil 2023. Testi sooritamiseks tuleb end 1.–12. märtsini 2023 SAIS-is registreerida (sisselogimiseks on vaja Eesti ID-kaarti, Mobiil-ID-d või HarID-d).

Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja psühholoogia õppekava kohustusliku sisseastumiseksamina saab akadeemilist testi sooritada ka 3. juulil. Registreerimine testile toimub 12.-28. juunini SAISis kandideerimisavalduse esitamisel.

Tartu Ülikooli akadeemilist testi kasutab rakenduskõrghariduse õppekavade vastuvõtul Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Kahte õppeasutusse kandideerijatel läheb arvesse sama testi tulemus.

 

Akadeemilise testi sisu

2023/2024. õppeaasta akadeemilise testi sisu lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.
 

Testi ülesanded on probleemülesanded, st etteantud informatsiooni alusel tuleb vastata püstitatud küsimusele. Ülesanded hõlmavad

  • diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist,
  • seaduspärasuste mõistmist ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites,
  • matemaatiliste probleemide lahendamist ja
  • teksti mõistmist ning sõnavara tundmist ülesannetest aru saamiseks.

Testis tuleb lahendada kuni 40 valikvastustega ülesannet, testi lahendamiseks on aega 60 minutit. Küsimused esitatakse testis ükshaaval. Selleks, et näha järgmist küsimust, peab vastama eelnevale küsimusele. Juba vastatud küsimuse juurde tagasi minna ei saa, et seda parandada.

Testi koondtulemus esitatakse 100 punkti süsteemis (1-100).

Ainukesed lubatud abivahendid testil on pliiats ja paber, mida võib vaja minna märkmete ja arvutuskäikude üleskirjutamiseks. Muude abivahendite kasutamine lubatud ei ole.

Akadeemilise testi näidisülesanded eesti keeles

Akadeemilise testi näidisülesanded vene keeles

 

Millega arvestada testile tulles?
 

  • Ole toimumiskohas vähemalt 15 minutit enne testi algusaega. Hilinejaid testile ei lubata.
  • Veendu eelnevalt, kus asub õppehoone, kus sul tuleb testi sooritada. Testi saab lahendada ainult määratud ruumis (vaata registreerimisvormi SAISis). Õige õppehoone leidmisel aitab Google Maps.
  • Võta testile kaasa isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba). Testile lubatakse isikut tõendava dokumendi esitamisel.
  • Lisaks võta kaasa kirjutusvahend märkmete tegemiseks (paber antakse arvutiklassis) ning soovi korral vett.

 

 

Korduma kippuvad küsimused

Akadeemilist testi saad sooritada sisseastumise aastal ühel korral. Kui sooritad akadeemilise testi märtsis või aprillis ja kandideerid suvel arstiteaduse, hambaarstiteaduse või psühholoogia õppekavale, kus test on kohustuslik vastuvõtutingimus, siis läheb arvesse kevadel sooritatud testi tulemus. Testi sellisel juhul juulis uuesti sooritada ei saa. 

Kuna akadeemilise testi tulemus kehtib ainult sooritamise aastal, siis lubame testi sooritama ainult 12. klassi õpilased ning varem keskhariduse omandanud kandidaadid.  

Vähemalt 65-punktisele tulemusele testi sooritanuna tuleb kandideerimisavaldus soovitud õppekavale õppima asumiseks esitada SAISis 12.-28. juunini 2023. Avaldusvormi lehel "Eritingimused" märgi, et soovid kandideerida akadeemilise testi tulemusega. Pärast avalduse esitamist kontrollib ülikooli töötaja akadeemilise testi tulemust ning lisab avaldusele vastuvõttu tagavad punktid. Kui õppekaval on kehtestatud vastuvõtulävend, siis tagab akadeemilise testi vähemalt 65-punktine tulemus lävendi punktisumma. Kui õppekavale ei ole lävendit kehtestatud, lisatakse kandidaadile maksimumpunktid.

Saad ikka. Testi sooritamine märtsis või aprillis on üks võimalus Tartu Ülikooli õppima asumiseks. Kui su testi tulemus jäi alla 65 punkti, siis oled oodatud kandideerima riigieksamite/erialakatsete tulemustega. Iga õppekava täpsed vastuvõtutingimused, sh nõutud eksamid, leiad õppekava vastuvõtutingimuste juurest.

Akadeemilise testi tulemust on võimalik asendada ameeriklaste ingliskeelse Scholastic Aptitude Test (SAT) tulemusega, mis on sooritatud 2022/2023. õppeaastal. Akadeemilise testi 65 punktile vastab SAT-i koondtulemus 1190. Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja psühholoogia õppekavale kandideerimiseks peab SAT-i koondtulemus olema vähemalt 1010. 

Asendamiseks tuleb SAT-i tulemus tellida CollegeBoardi süsteemist. Tartu Ülikooli kood (recipient code) on 6424. SAT-i tulemuse tellimisest palun teavita ülikooli ka e-kirjaga sisseastumine@ut.ee aadressil. 

Vaata SAT tulemuste ümberhindamise skeemi.

#õppimine #sisseastumine
tudengid

Doktoriõppe infoõhtu arvutiteaduse instituudis

#sisseastumine
magistriõpe

Sisseastumine magistriõppesse

#sisseastumine
Sisseastumine

Sisseastumine bakalaureuseõppesse