Skip to main content

Akadeemiline test

Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loogiliste seoste loomine ning oskused ja valmisolek etteantud informatsiooni kasutada.

Paljudele Tartu Ülikooli esimese astme õppekavadele saab kandideerida akadeemilise testi eritingimusega, mis tähendab, et testi sooritamisel vähemalt 65 punktile, on vastuvõtt Tartu Ülikooli sulle tagatud. Mõnel õppekaval on akadeemiline test ka kohustuslik sisseastumiseksam.

2022. aastal on akadeemiline test kohustuslik sisseastumiseksam neljal õppekaval: arstiteadus, hambaarstiteadus, proviisor ja psühholoogia. Neile erialadele kandideerides tuleb akadeemiline test sooritada ühel päeval testi toimumiste valikust. Testi saab sooritada ühel aastal ainult ühe korra. 

Akadeemiline test on lisavõimalus kandideerimiseks eritingimusel. Testi lahendamine kevadel vähemalt 65-punktisele tulemusele tagab vastuvõtu enamikule Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduseõppe õppekavadele (vt täpsemat nimekirja õppekavadest allpool). 65 punkti piiri ületamise korral ei ole sa enne suvist vastuvõtuperioodi seotud ühegi õppekavaga. Avaldus konkreetsele õppekavale õppima asumiseks pead esitama SAISis. Soovi korral võid esitada avalduse ka kahele õppekavale, näiteks ühe avalduse õppekavale, millele oled akadeemilise testi tulemusega vastuvõtu taganud, ning teise õppekavale, millele kandideerid riigieksamitega või erialakatsega. 

NB! Kui kandideerid lävendipõhisele õppekavale, siis sisestame su avaldusele lävendile vastava punktisumma (sõltuvalt õppekava vastuvõtutingimustest kas 80 või 85 punkti). Kui õppekaval vastuvõtulävendit ei ole, lisame sinu avaldusele maksimumpunktid (100 punkti).

Humanitaarteadused ja kunstid

Ajalugu
Ajalugu (kunstiajaloo eriala)
Antiikkeeled ja -kultuurid
Eesti ja soome-ugri keeleteadus
Filosoofia
Kirjandus ja kultuuriteadused
Kogukonnaharidus ja huvitegevus
Religiooniuuringud ja teoloogia
Romanistika (hispaania keele ja kirjanduse eriala)
Romanistika (prantsuse keele ja kirjanduse eriala)
Saksa keel ja kirjandus
Semiootika ja kultuuriteooria
Skandinaavia keeled ja kultuurid (norra keele ja kirjanduse eriala)
Vene ja slaavi filoloogia
 

Sotsiaalteadused

Disainmõtlemine ja digiturundus
Eripedagoogika
Ettevõtlus ja projektijuhtimine
Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis
Infokorraldus
Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu
Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis
Majandusteadus
Riigiteadused
Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus
Turismi- ja hotelliettevõtlus (päevaõpe)
Õigusteadus (päevaõpe)
 

Loodus- ja täppisteadused

Arvutitehnika
Bioloogia ja elustiku kaitse
Füüsika, keemia ja materjaliteadus
Geenitehnoloogia
Geograafia
Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia
Informaatika
Matemaatika
Matemaatiline statistika

 

Millal akadeemiline test toimub?
 

Akadeemiline test toimub 19. märtsil ja 2. aprillil 2022. Testi sooritamiseks tuleb end 1.–10. märtsini 2022 SAIS-is registreerida (sisselogimiseks on vaja Eesti ID-kaarti või Mobiil-ID-d). Test toimub elektroonselt Tartu Ülikooli poolt valitud arvutiklassides Tartus, Tallinnas, Narvas, Pärnus ja Viljandis. SAIS-is testile registreerumisel saad valida endale sobiva toimumispäeva ja linna.

Akadeemilise testi tulemuse saad teada kohe pärast testi lahendamise lõpetamist.

Akadeemiline test koosneb 45 valikvastustega küsimusest. Test koosneb kolmest võrdse kaaluga osast. Igas osas on 15 küsimust. 

Testi saab sooritada eesti või vene keeles ning selle lahendamiseks on aega 50 minutit. Testi koondtulemus esitatakse 100 punkti süsteemis (0-100).  

Testi osad:  

  • SÕNAVARA. Hinnatakse emakeelse sõnavara valdamist (eesti või vene keel). Ülesanded on seotud erinevate sõnade tähenduse mõistmisega. Tüüpülesandeks on sõnade ja lausete samasuse, vastandlikkuse või analoogia hindamine tähenduse alusel. 
  • MATEMAATIKA. Lahendamiseks antakse peast arvutatavad aritmeetika- ja hulgatehetega ülesanded. Tüüpülesanne on üldhariduskooli matemaatikakursuse sõnaline ülesanne.  
  • RUUMILINE MÕTLEMINE. Hinnatakse ruumilise ja tasapinnalise ettekujutuse oskust. Ülesanded on seotud pinna- ja ruumilaotustega, seaduspärasustega kujundite jadades.  

 

 

Korduma kippuvad küsimused

Akadeemilist testi saad sooritada sisseastumise aastal ühel korral. Kui sooritad akadeemilise testi märtsis või aprillis ja kandideerid suvel arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisori või psühholoogia õppekavale, kus test on kohustuslik vastuvõtutingimus, siis läheb arvesse kevadel sooritatud testi tulemus. Testi sellisel juhul juulis uuesti sooritada ei saa. 

Akadeemilise testi sooritamine vähemalt 65 punktile tagab vastuvõtu enamikule Tartu Ülikooli õppekavadele. Kõigile õppekavadele ei toimu testi alusel vastuvõttu seetõttu, et osal õppekavadel on olulised konkreetsed erialased eeldused, mida saab kontrollida ainult erialakatse käigus. Näiteks ei saa akadeemilise testi tulemusega õppima asuda õpetajakoolituse õppekavadele, millel õppimise eelduseks on sobivus pedagoogiliseks tööks, ning loomingulistele õppekavadele nagu tantsukunst ja muusika. Samuti ei võeta akadeemilise testi tulemusega vastu meditsiiniteaduste valdkonna õppekavadele. 

Kuna akadeemilise testi tulemus kehtib ainult sooritamise aastal, siis lubame testi sooritama ainult 12. klassi õpilased ning varem keskhariduse omandanud kandidaadid.  

Vähemalt 65-punktisele tulemusele testi sooritanuna tuleb kandideerimisavaldus soovitud õppekavale õppima asumiseks esitada SAISis. Avaldusvormi lehel "Eritingimused" märgi, et soovid kandideerida akadeemilise testi tulemusega. Pärast avalduse esitamist kontrollib ülikooli töötaja akadeemilise testi tulemust ning lisab avaldusele vastuvõttu tagavad punktid. Kui õppekaval on kehtestatud vastuvõtulävend, siis tagab akadeemilise testi vähemalt 65-punktine tulemus lävendi punktisumma. Kui õppekavale ei ole lävendit kehtestatud, lisatakse kandidaadile maksimumpunktid.

Saad ikka. Testi sooritamine märtsis või aprillis on üks võimalus Tartu Ülikooli õppima asumiseks. Kui su testi tulemus jäi alla 65 punkti, siis oled oodatud kandideerima riigieksamite/erialakatsete tulemustega. Iga õppekava täpsed vastuvõtutingimused, sh nõutud eksamid, leiad õppekava vastuvõtutingimuste juurest.

Akadeemilise testi tulemust on võimalik asendada ameeriklaste ingliskeelse Scolastic Aptitude Test (SAT) tulemusega, mis on sooritatud 2021/2022. õppeaastal. Akadeemilise testi 65 punktile vastab SAT-i koondtulemus 1190. Arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisori ja psühholoogia õppekavale kandideerimiseks peab SAT-i koondtulemus olema vähemalt 1010. 

Asendamiseks tuleb SAT-i tulemus tellida CollegeBoardi süsteemist. Tartu Ülikooli kood (recipient code) on 6424. SAT-i tulemuse tellimisest palun teavita ülikooli ka e-kirjaga sisseastumine@ut.ee aadressil. 

Vaata SAT tulemuste ümberhindamise skeemi.

#sisseastumine

International Baccalaureate'i diplomiõppekava lõpetanute vastuvõtt

Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud dip

Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Õpi Tartus 2021

Järelvaadatav: inspireeriv kõrghariduspäev „Õpi Tartus!“

Jaga
17.01.2022
#sisseastumine
Fotol kõrghariduspäev „Õpi Tartus!“ 2021. aastal. Foto autor Andres Tennus 2.jpeg

Menukas kõrghariduspäev „Õpi Tartus!“ tuleb taas

Jaga
03.01.2022