Andmekaitsetingimused TÜ nõustamiskeskuse aegade broneerimiskeskkonna kasutajale

Siinsetes andmekaitsetingimustes antakse kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Tartu Ülikooli nõustamiskeskuse (edaspidi nõustamiskeskus) aegade broneerimiskeskkond isikuandmeid töötleb. Andmekaitsetingimuste koostamisel on lähtutud isikuandmete kaitse üldmäärusest (EL) 2016/679 ja ülikooli andmekaitsetingimustest

Andmekaitsetingimustega reguleeritakse isikuandmete töötlemist nõustamiskeskuse aegade broneerimiskeskkonnas

Nõustamiskeskuse aegade broneerimiskeskkond on keskkond, mille kaudu saab broneerida aegu nõustamiskeskuse teenustele. Isikuandmed, mida kasutaja aega broneerides sisestab, on nähtavad nõustamiskeskuse töötajatele ning keskkonna toimimiseks volitatud isikutele.

Nõustamiskeskuse broneerimise keskkonna kaudu aegu broneerides annab kasutaja õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas siinsete andmekaitsetingimustega.

 

1. MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune nõustamiskeskuse aegade broneerimiskeskkonna kasutaja isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, talletamine, parandamine või kustutamine.
Kasutaja on füüsiline isik (nt üliõpilane, sisseastuja), kes külastab nõustamiskeskuse aegade broneerimise keskkonda ja soovib kasutada nõustamiskeskuse teenuseid.
Teenused on nõustamiskeskuse pakutavad teenused (karjäärinõustamine, erivajadustega üliõpilaste nõustamine, psühholoogiline nõustamine).

 

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kasutajale teenuse osutamiseks töödeldakse nõustamiskeskuse aegade broneerimise keskkonnas alljärgnevaid kasutaja teenusele aja broneerimisel sisestatud isikuandmeid:

• kasutaja nimi (kohustuslik);
• e-posti aadress (kohustuslik);
• informatsioon selle kohta, mis keeles nõustamist soovitakse (kohustuslik);
• informatsioon selle kohta, kas nõustamist soovitakse nõustamiskeskuses või veebi vahendusel (kohustuslik);
• telefoninumber (kohustuslik); 
• lisainfo, mis soovitakse anda nõustajale teada enne kohtumist.

 

3. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Nõustamiskeskuse aegade broneerimise keskkond säilitab teenusele aja broneerimiseks sisestatud isikuandmeid mitte kauem kui õppeaasta lõpuni või senikaua, kuni kasutaja esitab taotluse oma andmete kustutamiseks.

 

4. KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus nõuda igal ajal isikuandmete:
1) parandamist, täiendamist või kustutamist;
2) töötlemise piiramist.
Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile noustamiskeskus@ut.ee  vastavasisuline sooviavaldus.
Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

5. ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUTMINE

Nõustamiskeskus jätab endale õiguse muuta ühepoolselt andmekaitsetingimusi. Andmekaitsetingimused on ajakohases versioonis alati saadaval veebilehel https://ut.ee/et/sisu/andmekaitsetingimused-tu-noustamiskeskuse-aegade-broneerimiskeskkonna-kasutajale
Kui teil on andmekaitse ja andmetöötluse kohta küsimusi, palume võtta meiega ühendust aadressil noustamiskeskus@ut.ee.

Klassiruumi pilt

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe infotund 2024

Lõpuaktus 2024

Pärnu kolledži lõpuaktus 2024

linnavaade

Summer Schools