Autor:
Henry Narits

Arvutiteaduse instituudi juhatajaks valiti Heisi Kurig

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi nõukogu valis 30. novembri koosolekul instituudi uueks juhatajaks Heisi Kurigi, kelle ametiaeg algab 1. jaanuaril 2023.

Heisi Kurig on lõpetanud Tartu Ülikooli, kus ta kaitses 2011. aastal doktoritööd „Ioonsetel vedelikel baseeruvad elektrilise kaksikkihi kondensaatorid“. Ta on töötanud Tartu Ülikooli keemia instituudis teadurina ning arvutiteaduse instituudis õppe- ja teadustegevuse koordinaatori ning õppejuhina. Aastatel 2017‒2019 oli Kurig Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asepresident.

Heisi Kurigi sõnul on arvutiteaduse instituut kiiresti kasvanud. „Seepärast on vaja ümber mõtestada arvutiteaduse instituudi sisemised juhtimisprotsessid ja seda pean järgmisel kolmel aastal üheks oma peamiseks ülesandeks.“ Samuti on Kurigi arvates oluline rõhutada senisest selgemalt ülikoolihariduse ja doktoriõppe väärtust ühiskonnas.

2011. aastast arvutiteaduse instituuti juhtinud professor Jaak Vilo käe all on instituut kasvanud ülikooli kõige suuremaks üksuseks, kus õpib üle 1500 üliõpilase ja doktorandi. Valimiskorra kohaselt ei saanud Vilo uuesti juhi kohale kandideerida, kuid ta jätkab professorina arvutiteaduse instituudi andmeteaduse õppetooli juhtimist.

Tartu Ülikooli peahoone

Selgusid Tartu Ülikooli uued dekaanid

pilt inimestest, kes teevad koosolekul otsuseid

Kuidas teha karjääriotsuseid? 

enesehinnang hüpates

Enesehinnang